Viftrup Biogas

Viftrup Biogas invigdes 2015. Biogasanläggningen producerar årligen 2,3 miljoner kubikmeter metangas som transporteras via en rörledning till Spjald fjärrvärmeverk. Hela 97 procent av förbrukningen på Spjald fjärrvärme täcks av metangasen från Viftrup Biogas.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Spjald, Danmark

ÅRSPRODUKTION

2 400 000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2015

Mer gas än vad som först förväntades

Anläggningen hanterar mellan 10 och 80 ton biomassa dagligen med en blandning av majs, frögräshalm, halm, efterslåtter och djupströ.

Med den stora mängden torrsubstans i form av halm, djupströ och frögräshalm som tillfördes anläggningen upplevde man hos Vitrup Biogas en mycket hög andel torrsubstans i gödseln med rötrester. Därför beslutade man hos Viftrup Biogas 2019 att etablera ännu en efteravgasningstank på 4 600m³. Den nya efteravgasningstanken innebar bland annat att uppehållstiden förlängdes.

Nu får vi 8-10% mer biometan ur samma biomassa och mina kunder är mycket mer nöjda med gödseln med rötrester, eftersom svämtäcket på deras lagertankar är mycket mindre. En annan fördel är att gödseln med rötrester är tunnare och har mycket lättare inträngning i jorden på t.ex. gräsmarker, vilket tidigare var ett problem

Knud Christensen, ägare
Viftrup Biogas

Min nya tank kan jag ha återbetald på ca 7 år. Det är jag mycket nöjd med när jag nu ser på alla de positiva sidovinster som tillkommit.

Knud Christensen, ägare
Viftrup Biogas