Välj en sida

Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas hanterar ca 275 000 ton biomassa årligen och levererar biometan som motsvarar förbrukningen för ca 18 000 hushåll om året. 2022 är året då de är i färd med en expansion för att kunna hantera ca 500 000 ton biomassa per år.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Farsø, Danmark

ÅRSPRODUKTION

36 000 000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2020

En anläggning för hantering av slaktavfall

Vesthimmerland Biogas är byggt för att kunna ta emot i stort sett alla typer av organisk biomassa från gödsel, djupströ, frögräshalm, energigrödor – och som något speciellt även slaktavfall, som efter nedbrytning körs genom en hygienisk anläggning för värmebehandling av biomassan innan den levereras till biogasprocessen.