Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas hanterar årligen cirka 275 000 ton biomassa och levererar biometan motsvarande förbrukningen för cirka 18 000 hushåll per år. 2022 var året de började expandera för att kunna hantera cirka 500 000 ton biomassa per år.

PROJECT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Farsø, Danmark

ÅRSPRODUKTION

36 000 000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2020

En anläggning för hantering av slaktavfall

Vesthimmerland Biogas har byggts för att kunna ta emot i stort sett alla typer av organisk biomassa från flytgödsel, djupströ, utsädesgräs, energigrödor – och som en speciell egenskap även slaktavfall som efter strimling körs genom en hygieniseringsanläggning för värmebehandling av biomassa innan det matas till själva biogasprocessen.