Tønder Biogas

Vid full kapacitet kommer biogasanläggningen att bli en av de största anläggningarna i Europa. Biogasanläggningen kommer årligen att hantera cirka 900 000 ton grön hållbar råvara och producera cirka 40 000 000 Nm³ biometan.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Tønder, Danmark

ÅRSPRODUKTION

40.000.000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2022 / 2025

Tønder Biogas har varit i drift sedan december 2022 och är för närvarande färdig till 25 %. Produktionen kommer att öka i takt med att anläggningen expanderar. Byggnationen av den återstående delen av anläggningen påbörjas under sommaren och beräknas vara klar 2025.