Tønder Biogas

Vid full kapacitet kommer biogasanläggningen att bli en av de största anläggningarna i Europa. Biogasanläggningen kommer årligen att hantera cirka 930 000 ton grön hållbar råvara och producera cirka 40 000 000 Nm³ biometan. Detta motsvarar cirka 440 GWh per år.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Tønder, Danmark

ÅRSPRODUKTION

40.000.000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2022 / 2025

En av de största biogasanläggningarna i Europa

Tønder Biogas har varit i drift sedan december 2022 och är för närvarande färdig till 25 %. Produktionen kommer att öka i takt med att anläggningen expanderar. Byggnationen av den återstående delen av anläggningen påbörjas under sommaren och beräknas vara klar 2025.

Anläggningen kommer att kunna täcka den årliga energiförbrukningen för cirka 20.000 hushåll.