Tønder Biogas

Ved fuld kapacitet bliver biogasanlægget et af de største anlæg i Europa. Biogasanlægget vil årligt håndtere cirka 900.000 tons grønt bæredygtigt råmateriale og producere cirka 40.000.000 Nm³ biometan.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Tønder, Danmark

ÅRSPRODUKTION

40.000.000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2022 / 2025

Tønder Biogas har været i drift siden december 2022 og er i øjeblikket ca. 25 % færdigbygget. Produktionen vil stige i takt med at anlægget udvides. Byggeriet af den resterende del af anlægget begynder hen over sommeren og forventes færdig i 2025.