Lundsby Customer Service

— Vi håller dig igång

Tillsammans hela vägen

När vi säger att vi är med dig hela vägen från idé till säker drift menar vi det på riktigt. Därför är vi alltid redo att hjälpa till om du och din driftpersonal behöver det. Vi vet att upptid helst aldrig ska bli nedtid. En biogasanläggning i drift skapar värde. Det gör inte en anläggning som ligger nere. Därför ska du självklart alltid kunna få hjälpen du behöver.

Servicetjänster

 • Genomgång av anläggningen med metankamera inkl. rapportering
 • Trycktransmittrar: verifiering / kalibrering av olika börvärden
 • Temperatursensorer: värme- och slamverifiering och justering av temperaturen för olika börvärden
 • Nivåbrytare: hög / låg nivåkula (demontering, rengöring och funktionskontroll)
 • Metanläckage mellan dukar: 2017 och framåt – verifiering och justering med testgas
 • Termografi i elskåp utan auktorisering med värmekamera

Konsulttjänster

 • Utveckling och stöd av kontrollformulär och andra administrativa element
 • Processtöd
 • Rådgivning om biomassa
 • Teknisk driftsupport

Efterförsäljning

 • Försäljning av reservdelar – biogasutrustning
 • Små och stora uppgifter – uppdatering eller utbyggnad av biogasanläggningar

Kontakta oss för mer information om våra servicetjänster, konsulttjänster eller reservdelsförsäljning.

Mads Justesen

Chef Customer Service
mj@lundsby.dk
+45 60 14 19 66

Billede mangler

Mark Rosenqvist