Din resa med

Lundsby

Det kan vara ensamt att ta ledningen även i den gröna omställningen. Men när du gör det med oss är du aldrig ensam. Vi gör din gröna ambition till vårt uppdrag och ger dig råd om allt från idé till färdigt arbete. Vi kan både beräkna och rita och när allt är på plats ser vi till att din dröm förverkligas i en färdig biogasanläggning.

BÄSTA MÖJLIGA EFFEKT

Driftstid och produktion är avgörande för anläggningens ekonomi. Därför anpassas anläggningen utifrån dina behov.

DIN KUNSKAPSPARTNER

Vi håller en nära dialog med dig från idé till färdigt projekt och säker drift.

ROBUST OCH DRIFTSÄKER ANLÄGGNING

Din anläggning konstrueras för att vara både hållbar och expanderbar allteftersom utvecklingen fortskrider.

NYCKELFÄRDIG LÖSNING

Du får en biogasanläggning som är 100 % redo att bidra till den gröna energiförsörjningen.

Det helt grundläggande

Våra värderingar är våra gemensamma övergripande spelregler. De ser till att vi håller kursen och inte går vilse på vägen mot vårt mål: Att skapa varaktigt värde för både kunder, klimat och miljö.

Respekt
Vi bygger allt från anläggningar till relationer på respekt.

Lösningsorienterat
Vi når fram till målet genom att hålla ögonen på bollen.

Förtroende
Vi tror på varandra.

Stolthet
Vi är stolta över att göra en skillnad.

quote

Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Lundsby och den rådgivning vi har fått – både i samband med att ha låtit genomföra analyser och ta bakteriefloran i bruk.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Min nya tank kan jag ha återbetald på ca 7 år. Det är jag mycket nöjd med när jag nu ser på alla de positiva sidovinster som tillkommit.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

De sidste to år har vi ikke haft ret meget forbindelse til Lundsby, da vi selv har kunnet drifte anlægget. Oplæringen fra Lundsby har været rigtig god.

Michael Thomsen, DriftsansvarigGrønhøj Biogas

quote

Uppstarten av anläggningen gick som den skulle och anläggningen producerar idag all gas som vi har förväntat oss utifrån tillgängliga råvaror. Vi är väldigt nöjda med anläggningen från Lundsby.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

Hallen är byggd med en god höjd så att lastbilarna, utan att skräpa ned för mycket, kan lossa i en avskild miljö där vi kan samla den dåliga lukten. Så vi behöver inte störa våra grannar vilket är av stort värde för oss.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Efter uppstart och driftsättning hade vi en tekniker från Lundsby ansluten till Outrup Biogas – tekniken gav oss goda möjligheter till sparring och dialog när vi behövde problemlösning, hade tvivel om anläggningen eller önskemål om olika programmeringar. Han var redo att hjälpa till – också under helger, kvällar och nätter.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Från projektets början har vi haft ett riktigt gott samarbete med Lundsby. De har varit duktiga på att uppfylla våra önskemål – och sedan har de varit tillgängliga när vi har behövt hjälp, vare sig det har varit fråga om helger eller kvällar där anläggningen har behövt problemlösning.

Jesper Røn, DriftsansvarigVestjysk Biogas

quote

2020 utökade vi anläggningen igen och etablerade samtidigt en uppgraderingsanläggning som gör att vi kan producera biometan till naturgasnätet.

Carsten Thesbjerg, VdOL Biogas ApS

quote

Nu får vi 8-10% mer biometan ur samma biomassa och mina kunder är mycket mer nöjda med gödseln med rötrester, eftersom svämtäcket på deras lagertankar är mycket mindre. En annan fördel är att gödseln med rötrester är tunnare och har mycket lättare inträngning i jorden på t.ex. gräsmarker, vilket tidigare var ett problem.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

Som en del av processen höll vi möten med representanter från Lundsby varje vecka – här utväxlade vi tankar och idéer om projektet. Det har varit helt avgörande för oss med en samarbetspartner där vi kunde vara säkra på att våra synpunkter tas tillvara.

Peter Nissen, ÄgarrepresentantOutrup Biogas

quote

Anläggningen är speciellt uppbyggd i förhållande till omgivningen. Vi har valt en lösning där vi har en DCB-kran. Det ger stor flexibilitet eftersom vi skickar en stor mängd torrsubstans genom anläggningen varje dag.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Under uppstartsfasen har Lundsby varit sammankopplad med anläggningen och hjälpt till att säkerställa en korrekt uppstart. Lundsby såg också till att ge en bra introduktion åt våra medarbetare som kommer att ta hand om anläggningen i vardagen.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

På under 4 timmar kan vi producera det energibehov som ett vanligt egnahemshus förbrukar under ett helt år.

Boe Madsen, Delägare Madsen Bioenergi

quote

Lundsby Biogas byggde under 2015 en biogasanläggning hos mig så att jag kunde leverera biometan till Spjald fjärrvärmeverk. Anläggningen har varit enkel att driva och jag har producerat mer gas än jag först förväntade mig.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

2017 beslutade vi att bygga ut biogasanläggningen för att kunna hantera fast biomassa. Expansionen placerades i händerna på Lundsby Biogas som etablerade ett utfodringssystem, vilket innebär att vi nu kan lägga till djupströ, halm och andra generationens grödor.

Carsten Thesbjerg, Vd OL Biogas ApS

quote

Anläggningen byggdes av Lundsby, och i det sammanhanget hade vi en tekniker knuten till oss under sex månader som skulle introducera oss i hur man driver anläggningen. Det var en man vi kunde kontakta dygnet runt. Han kunde svara på alla våra frågor och hjälpa oss.

Michael Thomsen, DriftsansvarigGrønhøj Biogas

quote

Vårt samarbete med Lundsby har fungerat mycket bra. Lundsby har varit duktiga på att ge rätt utbildning åt våra medarbetare.

Jens Heilskov, driftsledare Outrup Biogas

quote

Lundsby har sett till att vi har biogasanläggningen vi behöver för att hantera biomassan vi har till förfogande.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

Vi förväntar oss att kunna producera 5-6 000 m³ gas i timmen på anläggningen. Just nu ligger vi på ca 100 000 i dygnet som vi i ägarkretsen är mycket stolta över.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Samarbetet med Lundsby har fungerat väl. Som samarbetspartner har Lundsby varit bra på att skapa trygghet för vår personal när det gäller att kunna driva anläggningen på egen hand efter introduktionsprocessen.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Jag kom till Outrup några månader innan idrifttagning av anläggningen och på så sätt fick jag ganska snabbt inblick i de olika sakerna och var väl förberedd på att ta över driften efteråt.

Jens Heilskov, driftsledare Outrup Biogas

quote

Jag upplevde att med den stora mängden torrsubstans i form av halm, djupströ och frögräshalm som tillsattes anläggningen hade jag en mycket hög andel torrsubstans i gödseln med rötrester. Därför beslutade jag under 2019 att etablera ännu en efteravgasningstank på 4 600 m3 och därmed förlängdes min uppehållstid.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

Anläggningen är byggd för att kunna producera 1 650 kubikmeter rågas i timmen. Idag – två år efter driftsättningen – producerar vi lite mer än 1 650 kubikmeter rågas per timme, och det är vi mycket nöjda med.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Om vi har haft några önskemål om något som behövts göras annorlunda, har vi kunnat lösa det riktigt snabbt.

Jesper Røn, DriftsansvarigVestjysk Biogas

Så här arbetar vi

Din resa med Lundsby börjar från din idé. När du vill spela en aktiv roll för den gröna omställningen genom att utnyttja biomassa från jordbruk, hushåll, industri eller annat så hjälper vi till med att få ihop ändarna och göra idén till verklighet.

Vi lyssnar på dina önskemål och förväntningar och matchar dem med vår kunskap och erfarenhet från mer än 25 års utveckling av biogasanläggningar. Den nära dialogen är grunden för hela ditt samarbete med Lundsby. Detta gäller även när din anläggning har levererats och tagits i drift. Vi anser att världen behöver både hållbar energi och hållbara relationer.

Här bidrar biogas till den gröna omställningen

KUNDBERÄTTELSER

På tal om kunder och mer än 25 års erfarenhet… du behöver inte nöja dig med bara vår berättelse. Istället bör du ta en titt på de många anläggningarna, som vi redan har byggt och tagit i drift, och höra vad våra ambitiösa kunder har att säga. Alla våra anläggningar designas och skräddarsys för att passa just den typ och mängd organiskt avfall som du vill förvandla till grön energi.

Götene Biogas

Götene Biogas

Lundsby bygger för tillfället en biogasanläggning åt Gasum i Götene, Sverige. Den skall driftsättas i början 2025. Energin som produceras i anläggningen motsvarar förbruket av El och värme för cirka 6000 hushåll årligen, eller ett årligt förbruk för 15000 personbilar...

Tønder Biogas

Tønder Biogas

Vid full kapacitet kommer biogasanläggningen att bli en av de största anläggningarna i Europa. Biogasanläggningen kommer årligen att hantera cirka 900 000 ton grön hållbar råvara och producera cirka 40 000 000 Nm³ biometan.Biogasanläggning med uppgradering till...

Vill du veta mer?

Allt gott samarbete börjar med en pratstund. Är du redo att bidra aktivt till den gröna omställningen? Vill du veta mer om hur Lundsby kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer och sluta cirkeln? Hör av dig! Vi ser framemot att prata med dig