Personuppgifter och cookies

För att du ska kunna ingå ett avtal med oss behöver vi följande information:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera produkten till dig.

Vi använder också dina personuppgifter för att bjuda in dig till evenemang och annan allmän direktmarknadsföring om nya och kommande produkter som kan vara av intresse för dig. För utskick av e-post och nyhetsbrev använder vi MailChimp.

Personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part om du inte uttryckligen samtycker till detta och vi registrerar inte personuppgifter utan att du har gett oss denna information vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning eller dylikt. Om du vill välja bort direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål och slutar skicka marknadsföringsmaterial.

Du uppger dina personuppgifter på eget ansvar. När det registreras personuppgifter via vår webbplats ser vi till att det alltid sker med ditt uttryckliga medgivande. Därmed är du informerad om alla uppgifter som samlas in och varför.

I den mån att vi behandlar personuppgifter om dig så har du enligt personuppgiftslagen rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att uppgifterna eller data som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot behandlingen av uppgifterna om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst – vi kommer däremot att lagra personuppgifterna om det finns några rättsliga krav på det – inklusive våra skyldigheter enligt bokföringslagen – eller olösta tvister. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av upplysningar och data som rör dig. Klagomål lämnas till Datainspektionen enligt personuppgiftslagen § 58, stycke 1.