Outrup Biogas

I Outrup nära Varde har fem lokala lantbrukare samarbetat kring investeringen i en biogasanläggning från Lundsby Biogas. Anläggningen är den andra ekologiska i sitt slag i Danmark och förväntas med en hantering av 125 000 ton biomassa per år kunna leverera grön energi till 4 300 hushåll och samtidigt uppnå en besparing på 7 600 ton CO² per år.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Outrup, Danmark

ÅRSPRODUKTION

8 000 000 m³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2019

En ekologisk biogasanläggning

Som en del av processen höll vi möten med representanter från Lundsby varje vecka – här utväxlade vi tankar och idéer om projektet. Det har varit helt avgörande för oss med en samarbetspartner där vi kunde vara säkra på att våra synpunkter tas tillvara. 

Peter Nissen, ägarrepresentant
Outrup Biogas