Tillsammans kan vi göra vår blå planet grönare

Vi arbetar för att fler människor ska kunna leva grönare på vår blå planet. Det gör vi genom att hjälpa visionära företag, organisationer och samfällighetsföreningar att utveckla, bygga och driva anläggningar som omvandlar naturresurser till hållbar energi. Anläggningar som även bidrar till en framtidsinriktad användning av organiskt avfall och bättre vattenmiljö.

Vi tar täten – vill du följa med?

Som en av Danmarks största och mest erfarna biogasutvecklare hjälper vi våra kunder att omvandla tusentals ton av biomassa till grön koldioxidneutral energi. Vårt syfte är att bidra till den gröna omställningen och omvandla naturens resurser till hållbar energi för att fler människor ska kunna leva grönare på vår blå planet. Det gör vi genom att utveckla biogasanläggningar som presterar mer och bättre och skapar ett positivt resultat för alla. Även för miljön och klimatet.

Om du väljer att aktivt investera i den gröna omställningen med oss så får du alltid en väl beprövad biogasanläggning som är klar för drift. Vi står även för utbildning av driftspersonal och efterföljande support tills driftsledaren känner sig trygg med både tekniken och biologin i den nya anläggningen. Du lämnas inte åt dig själv förrän du är redo och blivit självkörande. Fram tills dess så håller vi kontakten för att både du och vi ska kunna utvecklas och förbättras hela tiden.

Decennier av högkvalitativ erfarenhet

När vi hjälper visionära företag, organisationer och samfällighetsföreningar med att förverkliga drömmen om säker och grön energi sätter vi alla våra kompetenser i spel. Både i relation till varandra som kollegor och i relation till kunder, leverantörer och samarbetspartners. Detta har vi gjort i mer än 25 år och vi har en aptit på många fler år.

Vi är bra på många saker. Men vi är särskilt bra på:

 • PLANERING OCH LEDNING
  Vi levererar alltid enligt avtal, beräknad kostnad och i tid. Alltid.
 • UTVECKLING
  Djupt i vårt DNA ligger lusten och viljan av att sammanföra yrkeskunskaper, färdigheter, material, tekniker och befintliga lösningar på nya sätt.
 • DIALOG
  De bästa lösningarna skapas i gemenskap – med bra kommunikation och dialog.
 • KEEPING IT SIMPLE
  Vi fokuserar på att minimera komplexiteten och maximera värdet utan att kompromissa med kvaliteten.

l vått och torrt

Om vi ska lyckas få ändarna att gå ihop och täppa till klyftan för den gröna energiförsörjningen (och det måste vi) ska vi göra det tillsammans. Du kan använda vår erfarenhet för att bygga en biogasanläggning. Vi kan använda din erfarenhet när anläggningen är i drift. En av de viktigaste sakerna för Lundsby är att upprätthålla en nära relation med dig så vi kan lära av varandra och bli bättre tillsammans.

Och vi är så privilegierade att våra nuvarande kunder lyckligtvis delar samma filosofi. Det kommer du att märka som ny kund i samband med att vi införlivar erfarenheterna från alla biogasanläggningar vi redan byggt och satt i drift över hela landet för att skapa den bästa möjliga lösningen för dig.

Se mer från några av våra kunder som redan delat sina erfarenheter med oss.

quote

Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Lundsby och den rådgivning vi har fått – både i samband med att ha låtit genomföra analyser och ta bakteriefloran i bruk.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Min nya tank kan jag ha återbetald på ca 7 år. Det är jag mycket nöjd med när jag nu ser på alla de positiva sidovinster som tillkommit.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

De sidste to år har vi ikke haft ret meget forbindelse til Lundsby, da vi selv har kunnet drifte anlægget. Oplæringen fra Lundsby har været rigtig god.

Michael Thomsen, DriftsansvarigGrønhøj Biogas

quote

Uppstarten av anläggningen gick som den skulle och anläggningen producerar idag all gas som vi har förväntat oss utifrån tillgängliga råvaror. Vi är väldigt nöjda med anläggningen från Lundsby.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

Hallen är byggd med en god höjd så att lastbilarna, utan att skräpa ned för mycket, kan lossa i en avskild miljö där vi kan samla den dåliga lukten. Så vi behöver inte störa våra grannar vilket är av stort värde för oss.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Efter uppstart och driftsättning hade vi en tekniker från Lundsby ansluten till Outrup Biogas – tekniken gav oss goda möjligheter till sparring och dialog när vi behövde problemlösning, hade tvivel om anläggningen eller önskemål om olika programmeringar. Han var redo att hjälpa till – också under helger, kvällar och nätter.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Från projektets början har vi haft ett riktigt gott samarbete med Lundsby. De har varit duktiga på att uppfylla våra önskemål – och sedan har de varit tillgängliga när vi har behövt hjälp, vare sig det har varit fråga om helger eller kvällar där anläggningen har behövt problemlösning.

Jesper Røn, DriftsansvarigVestjysk Biogas

quote

2020 utökade vi anläggningen igen och etablerade samtidigt en uppgraderingsanläggning som gör att vi kan producera biometan till naturgasnätet.

Carsten Thesbjerg, VdOL Biogas ApS

quote

Nu får vi 8-10% mer biometan ur samma biomassa och mina kunder är mycket mer nöjda med gödseln med rötrester, eftersom svämtäcket på deras lagertankar är mycket mindre. En annan fördel är att gödseln med rötrester är tunnare och har mycket lättare inträngning i jorden på t.ex. gräsmarker, vilket tidigare var ett problem.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

Som en del av processen höll vi möten med representanter från Lundsby varje vecka – här utväxlade vi tankar och idéer om projektet. Det har varit helt avgörande för oss med en samarbetspartner där vi kunde vara säkra på att våra synpunkter tas tillvara.

Peter Nissen, ÄgarrepresentantOutrup Biogas

quote

Anläggningen är speciellt uppbyggd i förhållande till omgivningen. Vi har valt en lösning där vi har en DCB-kran. Det ger stor flexibilitet eftersom vi skickar en stor mängd torrsubstans genom anläggningen varje dag.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Under uppstartsfasen har Lundsby varit sammankopplad med anläggningen och hjälpt till att säkerställa en korrekt uppstart. Lundsby såg också till att ge en bra introduktion åt våra medarbetare som kommer att ta hand om anläggningen i vardagen.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

På under 4 timmar kan vi producera det energibehov som ett vanligt egnahemshus förbrukar under ett helt år.

Boe Madsen, Delägare Madsen Bioenergi

quote

Lundsby Biogas byggde under 2015 en biogasanläggning hos mig så att jag kunde leverera biometan till Spjald fjärrvärmeverk. Anläggningen har varit enkel att driva och jag har producerat mer gas än jag först förväntade mig.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

2017 beslutade vi att bygga ut biogasanläggningen för att kunna hantera fast biomassa. Expansionen placerades i händerna på Lundsby Biogas som etablerade ett utfodringssystem, vilket innebär att vi nu kan lägga till djupströ, halm och andra generationens grödor.

Carsten Thesbjerg, Vd OL Biogas ApS

quote

Anläggningen byggdes av Lundsby, och i det sammanhanget hade vi en tekniker knuten till oss under sex månader som skulle introducera oss i hur man driver anläggningen. Det var en man vi kunde kontakta dygnet runt. Han kunde svara på alla våra frågor och hjälpa oss.

Michael Thomsen, DriftsansvarigGrønhøj Biogas

quote

Vårt samarbete med Lundsby har fungerat mycket bra. Lundsby har varit duktiga på att ge rätt utbildning åt våra medarbetare.

Jens Heilskov, driftsledare Outrup Biogas

quote

Lundsby har sett till att vi har biogasanläggningen vi behöver för att hantera biomassan vi har till förfogande.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

Vi förväntar oss att kunna producera 5-6 000 m³ gas i timmen på anläggningen. Just nu ligger vi på ca 100 000 i dygnet som vi i ägarkretsen är mycket stolta över.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Samarbetet med Lundsby har fungerat väl. Som samarbetspartner har Lundsby varit bra på att skapa trygghet för vår personal när det gäller att kunna driva anläggningen på egen hand efter introduktionsprocessen.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Jag kom till Outrup några månader innan idrifttagning av anläggningen och på så sätt fick jag ganska snabbt inblick i de olika sakerna och var väl förberedd på att ta över driften efteråt.

Jens Heilskov, driftsledare Outrup Biogas

quote

Jag upplevde att med den stora mängden torrsubstans i form av halm, djupströ och frögräshalm som tillsattes anläggningen hade jag en mycket hög andel torrsubstans i gödseln med rötrester. Därför beslutade jag under 2019 att etablera ännu en efteravgasningstank på 4 600 m3 och därmed förlängdes min uppehållstid.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

Anläggningen är byggd för att kunna producera 1 650 kubikmeter rågas i timmen. Idag – två år efter driftsättningen – producerar vi lite mer än 1 650 kubikmeter rågas per timme, och det är vi mycket nöjda med.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Om vi har haft några önskemål om något som behövts göras annorlunda, har vi kunnat lösa det riktigt snabbt.

Jesper Røn, DriftsansvarigVestjysk Biogas

Vår kunskap är din styrka

Vi är galet nyfikna och därför utvecklar vi ständigt vår kompetens och utökar vår kunskap om allt från byggprocesser till biologi. Hur kan vi utveckla våra biogasanläggningar så de blir ännu mer effektiva? Hur kan vi skapa största möjliga värde för både miljö, klimat, dig och oss? Den gröna omställningen måste gå snabbare och därför arbetar och utvecklas vi snabbt. Och vi vill gärna att du hänger med.

Vår historia

Lundsby har arbetat med biogas och grön omställning sedan 1995 i samband med att företaget Lundsby Bioenergi A/S grundades av Erik Lundsby Andresen. 2015 sålde han företaget till tre aktörer som fortsatt under namnet Lundsby A/S.

2022 är året då huvudägaren Stenger & Ibsen Construction A/S och de två delägarna, Gert Rosenquist, CTO, och Karsten Hjorth, CBDO, bland annat bytte namn till Lundsby Renewable Solutions för att kunna realisera bolagets internationella potential i större utsträckning. Lundsby har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla och bygga nyckelfärdiga biogasanläggningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Løgstrup nära Viborg och ett dotterbolag i Sverige.

Alla biogasanläggningar från Lundsby utvecklas utifrån den enskilda kundens krav och behov. Detta gäller allt från kapacitet till typerna av organiskt material som anläggningen ska kunna omvandla till grön energi. Grunden för den fortsatta utvecklingen av Lundsby är våra kompetenta och lojala medarbetare i kombination med våra kunders erfarenheter som vi uppskattar att få dela. Vi anser att de goda relationerna, både interna och externa, är den gemensamma styrkan som gör det möjligt för oss att tillsammans stänga klyftan för den gröna energiförsörjningen och fullända den gröna omställningen.

Håll dig uppdaterad

Vill du hålla dig uppdaterad om utvecklingen av biogasanläggningar, den gröna omställningen och Lundsby? Besök LinkedIn och följ oss därifrån. Det är värt mödan.

Vill du veta mer?

Allt gott samarbete börjar med en pratstund. Är du redo att bidra aktivt till den gröna omställningen? Vill du veta mer om hur Lundsby kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer och sluta cirkeln? Hör av dig! Vi ser framemot att prata med dig