OL Biogas

OL Biogas byggdes ursprungligen som en Green Farm Energy anläggning. 2017 beslutade vi att bygga ut Lundsby biogasanläggning för att kunna hantera fasta biomassor. Expansionen innebar upprättandet av ett utfodringssystem som gjorde det möjligt att lägga till djupströ, halm och andra grödor från andra generationen till anläggningen.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Hadsten, Danmark

ÅRSPRODUKTION

5 000 000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2015

En förbättrad biogasanläggning

Under 2020 utökades anläggningen ännu en gång och fick i samma omgång en uppgradering av biogas till naturgas. Biogasanläggningen är förbunden via en ca 9 km lång rörledning till närmaste anslutningspunkt till naturgasnätet. Anläggningen förväntas producera cirka 5 millioner m³ naturgas motsvarande det årliga uppvärmningsbehovet för ca 3 000 egnahemshus.

Vi kan också konstatera att den ”lätta” typen av biomassa, såsom glycerin och liknande produkter, successivt har ökat så mycket i pris att det inte är vettigt att tillsätta dem till anläggningen. Därför kommer det att vara meningsfullt att få ut mer gas av den mycket nedbrytbara men billiga biomassan. Vi planerar därför också att utvidga anläggningen med en efterlagertank för att förlänga uppehållstiden. Därför har vi vänt oss till Lundsby Biogas för att få deras syn på hur detta kan göras enklast och billigast.

Carsten Thesbjerg, vd
OL Biogas