Vi är på ett uppdrag och vill att du ska följa med

Vi hjälper visionära företag, organisationer och samfällighetsföreningar att säkra en stabil, komplett och klimatvänlig energiförsörjning. Vi gör det för att det är nödvändigt och för att det lönar sig. Och vi gör det tillsammans.

Att göra vår blå planet grönare kräver samarbete

Ingen, varken politiker, företag, aktivist eller annan, kan lösa dagens utmaningar avseende klimat- och energiförsörjning på egen hand. Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar och därför samarbetar vi med alla som delar den uppfattningen. Både kollegor inom vår egen bransch och från andra branscher som arbetar med hållbar energiproduktion och grön omställning. Och ja, det var en öppen inbjudan.

En del av något större

Våra världsmål

Ingen kan lösa världsproblemen på egen hand. Hos Lundsby arbetar vi målmedvetet utifrån FN:s världsmål 6, 7 och 12.

Vår bransch

Lundsby är en aktiv del av branschorganisationen Biogas Danmark och samarbetar med andra som vill främja biogasproduktionen och den gröna omställningen.

Tänkt grönt.

Tänk cirkulärt.

Och gör något åt det.

När det gäller grön omställning och hållbar försörjning är det inte tanken som räknas. Klimatutmaningen och energikrisen kräver handling. Det gäller oss alla. Och det gäller nu!

Vill du veta mer?

Allt gott samarbete börjar med en pratstund. Är du redo att bidra aktivt till den gröna omställningen? Vill du veta mer om hur Lundsby kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer och sluta cirkeln? Hör av dig! Vi ser framemot att prata med dig