För vi vill göra vår blå planet till en grönare plats

Biogas kan hjälpa till att stänga klyftan för den gröna energiförsörjningen. För när vinden inte blåser och solen inte skiner så behövs det ett hållbart alternativ för att det ska gå ihop. Det är biogas. Och det är exakt det vi arbetar med.

Biogasprocessen

Under biogasproduktionen används det metan som finns i organiskt material. Metan kan användas istället för naturgas och är också det billigaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket. Och avgasad gödsel är ännu mer effektivt och mindre skadlig för vattenmiljön än obehandlad gödsel.

En effektiv process
Under biogasprocessen omvandlas organiskt avfall till grön energi genom att man använder växthusgaserna metan och dikväveoxid som är upp till 35 gånger mer skadliga än CO². Metan kan skickas direkt ut till gasnätet istället för naturgas och det avgasade organiska materialet kan användas som gödning på åkrarna.

Därför är biogas bra för miljö och klimat

Biogas är en förnybar och koldioxidneutral energiform. Till skillnad från kol, olja och naturgas frigörs inte fossilbundet kol vid förbränning av biogas. Samtidigt samlar det upp och utnyttjar metan och dikväveoxid som är mycket kraftfulla växthusgaser. Dessa gaser uppstår när gödsel sprids på fält utan att först ha behandlats i en biogasanläggning. Därför är produktionen av biogas den billigaste lösningen för att minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket.

En annan viktig miljöfördel med biogas är att avgasad gödsel har en större kväveeffektivitet på växter än obehandlad gödsel. Det innebär att växterna lättare kan absorbera näringsämnena i den avgasade gödseln och därför resulterar biogasproduktionen också i mindre utlakning av kväve till vattenmiljön.

Här bidrar biogas till den gröna omställningen

KUNDBERÄTTELSER

Här kan du titta närmare på några av biogasanläggningarna från Lundsby som bidrar till den gröna omställningen. Våra anläggningar utvecklas och anpassas alltid utifrån dina specifika behov. Oavsett typ och mängd av organiskt avfall du vill omvandla till grön energi.

Götene Biogas

Götene Biogas

Lundsby bygger för tillfället en biogasanläggning åt Gasum i Götene, Sverige. Den skall driftsättas i början 2025. Energin som produceras i anläggningen motsvarar förbruket av El och värme för cirka 6000 hushåll årligen, eller ett årligt förbruk för 15000 personbilar...

Tønder Biogas

Tønder Biogas

Vid full kapacitet kommer biogasanläggningen att bli en av de största anläggningarna i Europa. Biogasanläggningen kommer årligen att hantera cirka 930 000 ton grön hållbar råvara och producera cirka 40 000 000 Nm³ biometan. Detta motsvarar cirka 440 GWh per...

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi är byggd för att hantera 430 000 tons biomassa om året och leverera biogas till omkring 25 000 hushåll om året. Anläggningen är därför en av de största biogasanläggningarna i Danmark.Biogasanläggning med uppgradering till biometanHøjslev, Danmark52...

Vill du veta mer?

Allt gott samarbete börjar med en pratstund. Är du redo att bidra aktivt till den gröna omställningen? Vill du veta mer om hur Lundsby kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer och sluta cirkeln? Hör av dig! Vi ser framemot att prata med dig