Ensamma kan vi göra lite – tillsammans vi kan göra allt

Ingen kan lösa klimatutmaningarna och energikrisen på egen hand. Inte heller Lundsby. Därför samarbetar vi med alla som, precis som vi, vill bidra till den gröna omställningen. Det gör vi bland annat genom branschorganisationen Biogas Danmark.

Tillsammans är vi starka

Biogas Danmark är branschorganisationen för alla med intresse av biogas. Organisationen arbetar för hela värdekedjan inom biogas och det omfattar allt från återvinning av gödsel och organiska rester från jordbruk, hushåll och industri till produktion och användning av biogas och grön gödning.

Förändring och förvåning

Det kommer knappast som den stora nyheten att vi står inför en energiutmaning. Både på kort och lång sikt.

På kort sikt måste vi ha hittat alternativ till rysk gas. Tyvärr verkar det påverka klimatet och våra gemensamma klimatambitioner hamnar i efterkälke i takt med att bland annat kolförbrukningen ökar kraftigt.

Förhoppningsvis är utmaningen med rysk gas tillfällig. Men klimatutmaningen är ihållande. Vi behöver grön energi – och mycket av den. Biogas är en av flera positiva energikällor som vi vet fungerar.

Vi är säkert alla medvetna om att det krävs en förändring. Och nu när vi är bekanta med faktumet så är det förvåningen som tar över.

För när det tar +12 månader att få en myndighetsbehandling utförd, men ingen central arbetsgrupp inrättas för att förkorta behandlingstiden – då förvånas vi.

Vi förvånas också när biogas inte uppfattas som en del av den gröna omställningen och när lokalområden i kommunerna inte avsätts för produktion av biogas. Biogas som kan transporteras via gasnätet och är därmed en central PtX-resurs. Slutligen förvånas vi över att fossil gas och biogas felaktigt kopplas ihop i myndigheternas kommunikation.

I Danmark använder vi inte biomassan som faktiskt finns. Och vi tar inte bort de lagliga utmaningar som förhindrar spridningen av biogas. Myndigheterna skulle med fördel kunna lösa den långsiktiga energikrisen med exempelvis biogas genom att se till att befintliga biogasanläggningar byggs ut här och nu.

Kära politiker. Ni har dikterat målen som vi ska uppnå.
Vi har medlen för att göra det.

Vill du veta mer om vårt samarbete?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information om metoderna hos Lundsby för arbete och samarbete.

Niels Pedersen
CEO, Lundsby
np@lundsby.dk
+45 40 52 24 89