Tillsammans kan vi få ändarna att gå ihop och överbrygga klyftan för den gröna energiförsörjningen

Biogas är avgörande för att säkerställa den gröna omställningen och framtida försörjningstryggheten. Tillsammans med energi från sol, vind och vatten kan biogas överbrygga klyftan mellan verkligheten och ambitionerna om en värld som drivs med 100 % grön energi.

Därför är biogas en bra idé

Produktion av biogas omvandlar organiskt avfall från exempelvis jordbruk och industri till koldioxidneutral energi och skyddar vattenmiljön. Och biogas kan dessutom leverera energi när vinden inte blåser och solen inte skiner.

Vi behöver ett samspel mellan alla förnybara energiformer om vi vill förverkliga drömmen om en klimatneutral energiförsörjning. Biogas kan få ändarna att gå ihop i den gröna omställningen och inte minst öka farten på den önskade omställningen inom jordbruket. Därför bör biogas få bättre förutsättningar för framtiden.

Niels Pedersen
CEO, Lundsby Renewable Solutions

Hållbar energi
är vårt hållbara uppdrag

Det är vårt pågående uppdrag att hjälpa framsynta företag, organisationer och samfällighetsföreningar att utveckla, projektera, bygga och driva anläggningar som omvandlar organiskt material till grön energi.

En del av något större

Våra världsmål

Ingen kan lösa världsproblemen på egen hand. Hos Lundsby arbetar vi målmedvetet utifrån FN:s världsmål 6, 7 och 12.

Vår bransch

Lundsby är en aktiv del av branschorganisationen Biogas Danmark och samarbetar med andra som vill främja biogasproduktionen och den gröna omställningen.

Vill du veta mer?

Allt gott samarbete börjar med en pratstund. Är du redo att bidra aktivt till den gröna omställningen? Vill du veta mer om hur Lundsby kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer och sluta cirkeln? Hör av dig! Vi ser framemot att prata med dig