Individuella behov kräver individuella lösningar

Det finns inte två biogasanläggningar som är exakt likadana. Därför styr dina specifika krav på kapaciteten och det organiska material du vill omvandla till biogas processen med Lundsby. Tillsammans med dig utvecklar vi anläggningen du behöver och drömmer om. För det kan vi.

Individuella lösningar är standard

Oavsett om du vill utnyttja biomassa från jordbruk, hushåll, industri eller annat så är vi redo att hjälpa till. Lundsby har under mer än 25 år byggt upp erfarenhet av utveckling och konstruktion av biogasanläggningar med vitt skilda kapaciteter och specifikationer.

Därför är individuella lösningar det enda som är standard hos oss. Naturligtvis drar vi nytta av alla år av kunskap och erfarenhet som vi byggt upp under utvecklingen av biogasanläggningar så du behöver inte rädd för att vi börjar om från noll varje gång. Men först och främst lyssnar vi på dig, dina krav och dina ambitioner och sedan ger vi dig kvalificerad sparring. Detta leder till helt rätt lösning och rätt anläggning – för dig.

Nyckelfärdiga lösningar är också standard

Oavsett vilken individuell lösning vi skapar med dig så finns det några element som alltid är standard. Den positiva dialogen, den höga kvaliteten och en robust och driftsäker anläggning. Och inte minst en nyckelfärdig anläggning som är klart för drift i samma ögonblick som du får den.

Vi slutför hela jobbet. Och vi stannar dessutom kvar efteråt för att se till att anläggningen fungerar säkert i drift. Det är först när din driftsledare och personal är bekväm med både processer och tekniker som vi släpper tyglarna. Men det betyder inte att vi lämnar er åt ert öde. Vår 24/7 support är också standard och vi är naturligtvis alltid redo att hjälpa till om anläggningen behöver utvidgas eller anpassas för nya typer av organiskt material.

quote

Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Lundsby och den rådgivning vi har fått – både i samband med att ha låtit genomföra analyser och ta bakteriefloran i bruk.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Min nya tank kan jag ha återbetald på ca 7 år. Det är jag mycket nöjd med när jag nu ser på alla de positiva sidovinster som tillkommit.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

De sidste to år har vi ikke haft ret meget forbindelse til Lundsby, da vi selv har kunnet drifte anlægget. Oplæringen fra Lundsby har været rigtig god.

Michael Thomsen, DriftsansvarigGrønhøj Biogas

quote

Uppstarten av anläggningen gick som den skulle och anläggningen producerar idag all gas som vi har förväntat oss utifrån tillgängliga råvaror. Vi är väldigt nöjda med anläggningen från Lundsby.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

Hallen är byggd med en god höjd så att lastbilarna, utan att skräpa ned för mycket, kan lossa i en avskild miljö där vi kan samla den dåliga lukten. Så vi behöver inte störa våra grannar vilket är av stort värde för oss.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Efter uppstart och driftsättning hade vi en tekniker från Lundsby ansluten till Outrup Biogas – tekniken gav oss goda möjligheter till sparring och dialog när vi behövde problemlösning, hade tvivel om anläggningen eller önskemål om olika programmeringar. Han var redo att hjälpa till – också under helger, kvällar och nätter.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Från projektets början har vi haft ett riktigt gott samarbete med Lundsby. De har varit duktiga på att uppfylla våra önskemål – och sedan har de varit tillgängliga när vi har behövt hjälp, vare sig det har varit fråga om helger eller kvällar där anläggningen har behövt problemlösning.

Jesper Røn, DriftsansvarigVestjysk Biogas

quote

2020 utökade vi anläggningen igen och etablerade samtidigt en uppgraderingsanläggning som gör att vi kan producera biometan till naturgasnätet.

Carsten Thesbjerg, VdOL Biogas ApS

quote

Nu får vi 8-10% mer biometan ur samma biomassa och mina kunder är mycket mer nöjda med gödseln med rötrester, eftersom svämtäcket på deras lagertankar är mycket mindre. En annan fördel är att gödseln med rötrester är tunnare och har mycket lättare inträngning i jorden på t.ex. gräsmarker, vilket tidigare var ett problem.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

Som en del av processen höll vi möten med representanter från Lundsby varje vecka – här utväxlade vi tankar och idéer om projektet. Det har varit helt avgörande för oss med en samarbetspartner där vi kunde vara säkra på att våra synpunkter tas tillvara.

Peter Nissen, ÄgarrepresentantOutrup Biogas

quote

Anläggningen är speciellt uppbyggd i förhållande till omgivningen. Vi har valt en lösning där vi har en DCB-kran. Det ger stor flexibilitet eftersom vi skickar en stor mängd torrsubstans genom anläggningen varje dag.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Under uppstartsfasen har Lundsby varit sammankopplad med anläggningen och hjälpt till att säkerställa en korrekt uppstart. Lundsby såg också till att ge en bra introduktion åt våra medarbetare som kommer att ta hand om anläggningen i vardagen.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

På under 4 timmar kan vi producera det energibehov som ett vanligt egnahemshus förbrukar under ett helt år.

Boe Madsen, Delägare Madsen Bioenergi

quote

Lundsby Biogas byggde under 2015 en biogasanläggning hos mig så att jag kunde leverera biometan till Spjald fjärrvärmeverk. Anläggningen har varit enkel att driva och jag har producerat mer gas än jag först förväntade mig.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

2017 beslutade vi att bygga ut biogasanläggningen för att kunna hantera fast biomassa. Expansionen placerades i händerna på Lundsby Biogas som etablerade ett utfodringssystem, vilket innebär att vi nu kan lägga till djupströ, halm och andra generationens grödor.

Carsten Thesbjerg, Vd OL Biogas ApS

quote

Anläggningen byggdes av Lundsby, och i det sammanhanget hade vi en tekniker knuten till oss under sex månader som skulle introducera oss i hur man driver anläggningen. Det var en man vi kunde kontakta dygnet runt. Han kunde svara på alla våra frågor och hjälpa oss.

Michael Thomsen, DriftsansvarigGrønhøj Biogas

quote

Vårt samarbete med Lundsby har fungerat mycket bra. Lundsby har varit duktiga på att ge rätt utbildning åt våra medarbetare.

Jens Heilskov, driftsledare Outrup Biogas

quote

Lundsby har sett till att vi har biogasanläggningen vi behöver för att hantera biomassan vi har till förfogande.

Mads Niær Kristensen, direktör och delägare Grauballegaard Biogas

quote

Vi förväntar oss att kunna producera 5-6 000 m³ gas i timmen på anläggningen. Just nu ligger vi på ca 100 000 i dygnet som vi i ägarkretsen är mycket stolta över.

Jeppe Klug Madsen, VdVinkel Bioenergi

quote

Samarbetet med Lundsby har fungerat väl. Som samarbetspartner har Lundsby varit bra på att skapa trygghet för vår personal när det gäller att kunna driva anläggningen på egen hand efter introduktionsprocessen.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Jag kom till Outrup några månader innan idrifttagning av anläggningen och på så sätt fick jag ganska snabbt inblick i de olika sakerna och var väl förberedd på att ta över driften efteråt.

Jens Heilskov, driftsledare Outrup Biogas

quote

Jag upplevde att med den stora mängden torrsubstans i form av halm, djupströ och frögräshalm som tillsattes anläggningen hade jag en mycket hög andel torrsubstans i gödseln med rötrester. Därför beslutade jag under 2019 att etablera ännu en efteravgasningstank på 4 600 m3 och därmed förlängdes min uppehållstid.

Knud Christensen, ÄgareViftrup Biogas P/S

quote

Anläggningen är byggd för att kunna producera 1 650 kubikmeter rågas i timmen. Idag – två år efter driftsättningen – producerar vi lite mer än 1 650 kubikmeter rågas per timme, och det är vi mycket nöjda med.

Jens Heilskov, DriftsansvarigOutrup Biogas

quote

Om vi har haft några önskemål om något som behövts göras annorlunda, har vi kunnat lösa det riktigt snabbt.

Jesper Røn, DriftsansvarigVestjysk Biogas

När du behöver gå vidare

Även om din individuella lösning har utvecklats specifikt för dig och dina behov så är den inte statisk. Alla biogasanläggningar från Lundsby har utformats för att uppgraderas, utvidgas och modifieras när dina alternativ och behov förändras.

Du får kanske nya möjligheter att omvandla andra typer av organiskt material till biogas. Din anläggning väcker kanske så mycket intresse i det lokala området att andra vill delta och leverera till den. Det blir kanske successivt fler som vill konsumera den gröna energin du producerar på anläggningen. Då är det tur att flexibilitet också är standard när man har valt en anläggning från Lundsby.

Här bidrar biogas till den gröna omställningen

KUNDBERÄTTELSER

På tal om kunder och mer än 25 års erfarenhet… du behöver inte nöja dig med bara vår berättelse. Istället bör du ta en titt på de många anläggningarna, som vi redan har byggt och tagit i drift, och höra vad våra ambitiösa kunder har att säga. Alla våra anläggningar designas och skräddarsys för att passa just den typ och mängd organiskt avfall som du vill förvandla till grön energi.

Götene Biogas

Götene Biogas

Lundsby bygger för tillfället en biogasanläggning åt Gasum i Götene, Sverige. Den skall driftsättas i början 2025. Energin som produceras i anläggningen motsvarar förbruket av El och värme för cirka 6000 hushåll årligen, eller ett årligt förbruk för 15000 personbilar...

Tønder Biogas

Tønder Biogas

Vid full kapacitet kommer biogasanläggningen att bli en av de största anläggningarna i Europa. Biogasanläggningen kommer årligen att hantera cirka 930 000 ton grön hållbar råvara och producera cirka 40 000 000 Nm³ biometan. Detta motsvarar cirka 440 GWh per...

Vill du veta mer?

Allt gott samarbete börjar med en pratstund. Är du redo att bidra aktivt till den gröna omställningen? Vill du veta mer om hur Lundsby kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer och sluta cirkeln? Hör av dig! Vi ser framemot att prata med dig