Grønhøj Bioenergi

Grønhøj Bioenergi är byggd för att hantera 130 000 tons biomassa per år. Byggherren har specialiserat sig på att hitta billiga biomassor som kan omvandlas till metan. Inklusive mältat vete och maltdamm, morotsavfall, kycklinggödsel, potatismassa etc.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Grønhøj, Danmark

ÅRSPRODUKTION

7 000 000 m³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2017

En dynamisk biogasanläggning i tillväxt

En hall har inrättats för de starkt luktande biomassorna där luften sugs ut genom ett biofilter och renas därigenom från lukt och kväve.

En separationsanläggning är installerad för att kunna medverka till bortskaffande av fosfor. Med en separationsanläggning kan biomassan “designas” till att matcha mottagarens behov.

Ägarnas förmåga att finna spännande biomassa har satt biogasanläggningen på prov. Detta test har på inget vis gjort ägarna besvikna. Anläggningen producerar 20% mer än förväntat.

Anläggningen byggdes av Lundsby, och i det sammanhanget hade vi en tekniker knuten till oss under sex månader som skulle introducera oss i hur man driver anläggningen. Det var en man vi kunde kontakta dygnet runt. Han kunde svara på alla våra frågor och hjälpa oss.

Michael Thomsen, driftsansvarig
Grønhøj Bioenergi