Välj en sida

Grauballegaard Biogas

Lundsby startade i juli 2021 Grauballegaard Biogas. Biogasanläggningen är placerad i Lemming norr om Silkeborg. Här finns möjlighet för leverans av biomassa från lantbruk i det omkringliggande området. Ägaren av Grauballegaard och delägare av Grauballegaard Biogas, Mads Niær Kristensen, kommer själv att bidra med en stor del av biomassan till anläggningen.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering til biometan

PLATS

Lemming, Danmark

ÅRSPRODUKTION

6.000.000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2021

Robust och driftsäkert

Biogasanläggningen är byggd för att hantera 89 000 ton biomassa om året, vilket ger en årlig produktion av 6 000 000 Nm³ biometan. Anläggningen hanterar biomassa som gräs, majs, djupströbädd och naturgödsel.

Den årliga produktionen på 6 000 000 Nm³ biometan motsvarar en värmeförbrukning för cirka 3 500 hushåll.

Tack vare Lundsby har vi fått en Biogasanläggning som är optimerad i förhållande till den biomassa vi har tillgång till.

Mads Niær Kristensen, VD och delägare
Grauballegaard Biogas