Grauballegaard Biogas

Lundsby satte Grauballegaard Biogas i drift under juli 2021. Biogasanläggningen ligger i Lemming norr om Silkeborg. I detta område finns ett bra upptagningsområde för tillförsel av biomassa från jordbruket. Ägare av Grauballegaard och delägare i Grauballegaard Biogas, Mads Niær Kristensen, kommer själv att bidra med en stor del av biomassan till anläggningen.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Lemming, Danmark

ÅRSPRODUKTION

6 000 000 m³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2021

Robust och driftsäker

Biogasanläggningen har konstruerats för att hantera 89 000 ton biomassa per år och det resulterar i en årlig produktion på 6 000 000 Nm³ biometan. Anläggningen hanterar biomassa som gräs, majs, djupströ och flytgödsel.

Den årliga produktionen av 6 000 000 Nm³ biometan motsvarar en värmeförbrukning för cirka 3 500 hushåll.

Lundsby har sett till att vi har biogasanläggningen vi behöver för att hantera biomassan vi har till förfogande.

Mads Niær Kristensen,direktör och delägare
Grauballegaard Biogas