Götene Biogas

Anläggningen har konstruerats för att hantera cirka 400 000 ton biomassa per år. Det motsvarar 120 gigawattimmar (GWh) flytande biogas (LBG). Anläggningen i Götene har utformats för att hantera ekologisk biomassa som i första hand kommer från de lokala gårdarna. Biogasanläggningen förväntas vara klar för drift i början av 2025.

PROJEKT

Biogasanläggning med uppgradering av biometan och LBG

PLATS

Götene, Sverige

ÅRSPRODUKTION

120 gigawattimmar (GWh) flytande biogas (LBG)

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2025

I Götene Biogas ska den producerade biometanen omvandlas till flytande biometan (LBG). LBG är den ideala energikällan avseende transportkostnader och hållbarhet och kan direkt användas som bränsle för tunga transportfordon samt fartyg m.m.