Från att bara vara ett namn till verklig nytta

Lundsby Renewable Solutions är mer än bara ett namn. Det är vårt löfte att vi – tillsammans med dig – ska få båda ändar av grön omställning att mötas och bidra till en framtid, där fler ska leva på ett grönare sätt på vår blå planet. En framtid där vi omvandlar naturresurser till hållbar energi. Och denna framtid… är just nu!

Vi hjälper visionära företag, organisationer och samhällen att sluta cirkeln och säkerställa en stabil och klimatvänlig energiförsörjning. Vi gör det för att det är nödvändigt och för att det lönar sig. Och vi gör det tillsammans.

Biogas får båda ändar att mötas

Biogas är en avgörande faktor för att säkerställa den gröna omställningen och framtida försörjningstrygghet. Tillsammans med sol-, vind- och vattenenergi kan biogas stänga gapet mellan verkligheten och ambitionerna att Danmark ska drivas 100 % på grön energi. För när solen inte skiner, när det inte blåser, kliver biogasproduktion in och ser till att energiförsörjningen förblir effektiv.

BÄSTA MÖJLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Individuellt anpassade högkvalitativa lösningar baserade på erfarenhet.

PARTNER ON KNOWHOW

Nära dialog med kunden före, under och efter.

ROBUST OCH PÅLITLIGA VÄXTER

Din anläggning kommer att byggas för att hålla jämna steg med utvecklingen och kan således uppgraderas i motsvarande takt.

NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR

Du kommer att ha en biogasanläggning som är 100% redo att bidra till den gröna energiförsörjningen.

Ditt företag
Vårt kunnande

Om du vill spela en aktiv roll i den gröna omställningen genom att använda biomassa från lantbruk, hushåll, industri etc. då kan vi hjälpa dig att sluta cirkeln och omsätta idén till verklighet. Lundsby har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla effektiva biogasanläggningar.

Inga problem om det dessutom lönar sig att göra rätt och inget fel i att göra grön omställning till en bra affär. Vi hjälper dig att säkra din ekonomi genom att tillhandahålla en effektiv och pålitlig biogasanläggning som kan anpassas och byggas ut i takt med att nya möjligheter att omvandla organiskt avfall till grön energi dyker upp.

Hög driftsäkerhet = hög försörjningssäkerhet

Driftsäkerheten för din anläggning är en avgörande förutsättning för både sund ekonomi och hög försörjningssäkerhet. Lundsby tillhandahåller en pålitlig anläggning och hjälper dig även att driftsätta anläggningen väl och säkert. Det goda samarbetet med våra kunder och partners säkerställer att vi håller vårt kunnande uppdaterat, så att vi alltid kan utveckla och optimera våra lösningar. Till din fördel och till fördel för din ekonomi och den gröna omställningen.

Grön omställning genom biogas

KUNDBERÄTTELSER

På tal om kunder och mer än 25 års erfarenhet… du behöver inte nöja dig med bara vår berättelse. Istället bör du ta en titt på de många anläggningarna, som vi redan har byggt och tagit i drift, och höra vad våra ambitiösa kunder har att säga. Alla våra anläggningar designas och skräddarsys för att passa just den typ och mängd organiskt avfall som du vill förvandla till grön energi.

Götene Biogas

Götene Biogas

Lundsby bygger för tillfället en biogasanläggning åt Gasum i Götene, Sverige. Den skall driftsättas i början 2025. Energin som produceras i anläggningen motsvarar förbruket av El och värme för cirka 6000 hushåll årligen, eller ett årligt förbruk för 15000 personbilar...

Tønder Biogas

Tønder Biogas

Vid full kapacitet kommer biogasanläggningen att bli en av de största anläggningarna i Europa. Biogasanläggningen kommer årligen att hantera cirka 900 000 ton grön hållbar råvara och producera cirka 40 000 000 Nm³ biometan.Biogasanläggning med uppgradering till...

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi är byggd för att hantera 430 000 tons biomassa om året och leverera biogas till omkring 25 000 hushåll om året. Anläggningen är därför en av de största biogasanläggningarna i Danmark.Biogasanläggning med uppgradering till biometanHøjslev, Danmark52...

Det är mängden biometan som en av våra största anläggningar levererar till gasnätet varje timme

Vi ger här en ögonblicksbild av en av våra största AD-anläggningar ansluten till naturgasnätet. Du kan se anläggningens timkapacitet och CO²-minskningen som uppnås genom att använda biometan istället för naturgas. Och du kommer att se hur många småhus som får sitt årliga värmebehov täckt av denna timproducerade biometanvolym.

TON BIOMASSA PER TIMME

NM³ BIOMETAN PRODUCERAD PER TIMME

MINSKAT UTSLÄPP MÄTTT I TON CO² PER TIMME

ÅRLIGT VÄRMEBEHOV FÖR SMÅHUS SOM VÅR BIOGAS FÖRSÖRJER PER TIMME

Håll dig uppdaterad

Vill du hålla dig uppdaterad om utvecklingen av biogasanläggningar, den gröna omställningen och Lundsby? Besök LinkedIn och följ oss därifrån. Det är värt mödan.

Vill du veta mer?

Allt gott samarbete börjar med en pratstund. Är du redo att bidra aktivt till den gröna omställningen? Vill du veta mer om hur Lundsby kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer och sluta cirkeln? Hör av dig! Vi ser framemot att prata med dig.

Lennart Åkerlund, Country Manager Sweden
la@lundsby.dk
+46 704 31 25 31