OL Biogas

OL Biogas OL Biogas byggdes ursprungligen som en Green Farm Energy anläggning. 2017 beslutade vi att bygga ut Lundsby biogasanläggning för att kunna hantera fasta biomassor. Expansionen innebar upprättandet av ett utfodringssystem som gjorde det möjligt att lägga till...