Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi Vinkel Bioenergi är byggd för att hantera 430 000 tons biomassa om året och leverera biogas till omkring 25 000 hushåll om året. Anläggningen är därför en av de största biogasanläggningarna i Danmark. PROJEKT Biogasanläggning med uppgradering till...

Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas Vesthimmerland Biogas hanterar årligen cirka 275 000 ton biomassa och levererar biometan motsvarande förbrukningen för cirka 18 000 hushåll per år. 2022 var året de började expandera för att kunna hantera cirka 500 000 ton biomassa per år....

Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas Lundsby satte Grauballegaard Biogas i drift under juli 2021. Biogasanläggningen ligger i Lemming norr om Silkeborg. I detta område finns ett bra upptagningsområde för tillförsel av biomassa från jordbruket. Ägare av Grauballegaard och delägare i...

Madsen Bioenergi

Madsen Bioenergi Hösten 2014 driftsatte Lundsby biogasanläggningen vid Madsen Bioenergi i Balling nordväst om Skive. Biogasanläggningen byggdes för att kunna hantera minst 130 000 ton biomassa årligen, men anläggningen kan enkelt hantera mycket mer. PROJEKT...

Outrup Biogas

Outrup Biogas I Outrup nära Varde har fem lokala lantbrukare samarbetat kring investeringen i en biogasanläggning från Lundsby Biogas. Anläggningen är den andra ekologiska i sitt slag i Danmark och förväntas med en hantering av 125 000 ton biomassa per år kunna...

Viftrup Biogas

Viftrup Biogas Viftrup Biogas invigdes 2015. Biogasanläggningen producerar årligen 2,3 miljoner kubikmeter metangas som transporteras via en rörledning till Spjald fjärrvärmeverk. Hela 97 procent av förbrukningen på Spjald fjärrvärme täcks av metangasen från Viftrup...