Välj en sida

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi Vinkel Bioenergi är byggd för att hantera 430 000 tons biomassa om året och leverera biogas till omkring 25 000 hushåll om året. Anläggningen är därför en av de största biogasanläggningarna i Danmark. PROJEKT Biogasanläggning med uppgradering till...

Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas Vesthimmerland Biogas hanterar ca 275 000 ton biomassa årligen och levererar biometan som motsvarar förbrukningen för ca 18 000 hushåll om året. 2022 är året då de är i färd med en expansion för att kunna hantera ca 500 000 ton biomassa per år....

Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas Lundsby startade i juli 2021 Grauballegaard Biogas. Biogasanläggningen är placerad i Lemming norr om Silkeborg. Här finns möjlighet för leverans av biomassa från lantbruk i det omkringliggande området. Ägaren av Grauballegaard och delägare av...

Madsen Bioenergi

Madsen Bioenergi Hösten 2014 driftsatte Lundsbyanläggningen vid Madsen Bioenergi i Balling nordväst om Skive. Biogasanläggningen byggdes för att kunna hantera minst 130 000 tons biomassa årligen, men anläggningen kan enkelt hantera mycket mer. PROJEKT Biogasanläggning...

Outrup Biogas

Outrup Biogas I Outrup nära Varde har fem lokala lantbrukare samarbetat kring investeringen i en biogasanläggning från Lundsby. Anläggningen är den andra ekologiska i sitt slag i Danmark och förväntas med en hantering av 125 000 ton biomassa per år kunna leverera grön...

Viftrup Biogas

Viftrup Biogas Viftrup Biogas invigdes 2015. Biogasanläggningen producerar årligen 2,3 miljoner kubikmeter metangas som transporteras via en rörledning till Spjald fjärrvärmeverk. Hela 97 procent av förbrukningen på Spjald fjärrvärme täcks av metangasen från Viftrup...