Grønhøj Bioenergi

Grønhøj Bioenergi Grønhøj Bioenergi är byggd för att hantera 130 000 tons biomassa per år. Byggherren har specialiserat sig på att hitta billiga biomassor som kan omvandlas till metan. Inklusive mältat vete och maltdamm, morotsavfall, kycklinggödsel, potatismassa etc....

Madsen Bioenergi

Madsen Bioenergi Hösten 2014 driftsatte Lundsby biogasanläggningen vid Madsen Bioenergi i Balling nordväst om Skive. Biogasanläggningen byggdes för att kunna hantera minst 130 000 ton biomassa årligen, men anläggningen kan enkelt hantera mycket mer. PROJEKT...

Outrup Biogas

Outrup Biogas I Outrup nära Varde har fem lokala lantbrukare samarbetat kring investeringen i en biogasanläggning från Lundsby Biogas. Anläggningen är den andra ekologiska i sitt slag i Danmark och förväntas med en hantering av 125 000 ton biomassa per år kunna...

Viftrup Biogas

Viftrup Biogas Viftrup Biogas invigdes 2015. Biogasanläggningen producerar årligen 2,3 miljoner kubikmeter metangas som transporteras via en rörledning till Spjald fjärrvärmeverk. Hela 97 procent av förbrukningen på Spjald fjärrvärme täcks av metangasen från Viftrup...