Götene Biogas

Götene Biogas Lundsby bygger för tillfället en biogasanläggning åt Gasum i Götene, Sverige. Den skall driftsättas i början 2025. Energin som produceras i anläggningen motsvarar förbruket av El och värme för cirka 6000 hushåll årligen, eller ett årligt förbruk för...

Tønder Biogas

Tønder Biogas Vid full kapacitet kommer biogasanläggningen att bli en av de största anläggningarna i Europa. Biogasanläggningen kommer årligen att hantera cirka 900 000 ton grön hållbar råvara och producera cirka 40 000 000 Nm³ biometan. PROJEKT Biogasanläggning med...

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi Vinkel Bioenergi är byggd för att hantera 430 000 tons biomassa om året och leverera biogas till omkring 25 000 hushåll om året. Anläggningen är därför en av de största biogasanläggningarna i Danmark. PROJEKT Biogasanläggning med uppgradering till...

Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas Vesthimmerland Biogas hanterar årligen cirka 275 000 ton biomassa och levererar biometan motsvarande förbrukningen för cirka 18 000 hushåll per år. 2022 var året de började expandera för att kunna hantera cirka 500 000 ton biomassa per år....

Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas Lundsby satte Grauballegaard Biogas i drift under juli 2021. Biogasanläggningen ligger i Lemming norr om Silkeborg. I detta område finns ett bra upptagningsområde för tillförsel av biomassa från jordbruket. Ägare av Grauballegaard och delägare i...

Vestjysk Biogas

Vestjysk Biogas Ambitionen hos Vestjysk Biogas var att bygg en anläggning anpassad till landskapets omgivningar, särskilt på höjden. På det sättet skulle anläggningen inte förstöra områdets vackra omgivningar. PROJEKT Biogasanläggning med membranuppgradering till...