We can now welcome our new CFO

We can now welcome our new CFO We are pleased to welcome CFO, Bo Lynggaard, who joined Lundsby Renewable Solutions on February 1, 2023. Bo has worked hard and purposefully to gain the necessary insight into Lundsby as an organization as well as our green growth...

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi Vinkel Bioenergi är byggd för att hantera 430 000 tons biomassa om året och leverera biogas till omkring 25 000 hushåll om året. Anläggningen är därför en av de största biogasanläggningarna i Danmark. PROJEKT Biogasanläggning med uppgradering till...

Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas Vesthimmerland Biogas hanterar årligen cirka 275 000 ton biomassa och levererar biometan motsvarande förbrukningen för cirka 18 000 hushåll per år. 2022 var året de började expandera för att kunna hantera cirka 500 000 ton biomassa per år....