Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi er bygget til at håndtere 430.000 tons biomasse om året og leverer biometan til omkring 25.000 husstande om året. Anlægget er derfor et af de største biogasanlæg i Danmark.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering til biometan

STED

Højslev, Danmark

ÅRSPRODUKTION

52.000.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2019

Et af Danmarks største biogasanlæg

Vinkel Bioenergi forsyner det danske naturgasnet med op til 6.000 Nm³ biometan i timen, hvilket svarer til lidt over 52.000.000 Nm³ biometan om året.

Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Lundsby og den rådgivning, vi har fået – både i forbindelse med at have fået foretaget analyser og bragt bakteriefloraen op i drift.

Jeppe Klug Madsen, Direktør
Vinkel Bioenergi