Viftrup Biogas

Viftrup Biogas blev indviet i 2015. Biogasanlægget producerer årligt 2,3 millioner kubikmeter metangas, som transporteres ad en rørledning til Spjald Fjernvarmeværk. Hele 97 procent af forbruget på Spjald fjernvarme dækkes af metangassen fra Viftrup Biogas.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering til biometan

STED

Spjald, Danmark

ÅRSPRODUKTION

2.400.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2015

Mere gas end først forventet

Anlægget håndterer dagligt mellem 10 og 80 ton biomasse i en blanding af majs, frøgræshalm, halm, efterslæt og dybstrøelse.

Med den store mængde tørstof i form af halm, dybstrøelse og frøgræshalm, som blev tilsat anlægget, oplevede de hos Viftrup Biogas en meget høj TS i den afgassede gylle. Derfor besluttede de hos Viftrup Biogas i 2019 at etablere endnu en efterafgasningstank på 4.600 m³. Den nye efterafgasningstank betød blandt andet, at opholdstid blev forlænget.

Nu får vi 8-10% mere biometan ud af den samme biomasse, og vores aftagere er langt mere tilfredse med den afgassede gylle, da flydelaget på deres lagertanke er langt mindre. En anden fordel er, at den afgassede gylle er tyndere og har langt lettere ved at trænge ned i jorden på f.eks. græsmarker – noget, som tidligere var et problem.

Knud Christensen, ejer
Viftrup Biogas

Min nye tank kan jeg have tilbagebetalt på ca. 7 år. Det er jeg godt tilfreds med, når jeg nu ser på alle de positive sidegevinster, der er fundet hermed.

Knud Christensen, ejer
Viftrup Biogas