Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas håndterer ca. 275.000 tons biomasse årligt og leverer biometan svarende til forbruget i ca. 18.000 husstande om året. 2022 er året hvor de er i gang med en udvidelse til at kunne håndtere ca. 500.000 tons biomasse om året.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering til biometan

STED

Farsø, Danmark

ÅRSPRODUKTION

36.000.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2020

Et anlæg til håndtering af slagteriaffald

Vesthimmerland Biogas er bygget til at kunne modtage stort set alle typer af organiske biomasser fra gylle, dybstrøelse, frøgræshalm, energiafgrøder – og som noget særligt også slagteriaffald, som efter neddeling køres igennem et hygieniseringsanlæg til varmebehandling af biomasser forud for tilførsel heraf til selve biogasprocessen.