Tønder Biogas

Ved fuld kapacitet bliver biogasanlægget et af de største anlæg i Europa. Biogasanlægget vil årligt håndtere cirka 930.000 tons grønt bæredygtigt råmateriale og producere cirka 40.000.000 Nm³ biometan. Dette svarer til ca. 440 GWh om året.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering til biometan

STED

Tønder, Danmark

ÅRSPRODUKTION

40.000.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2022 / 2025

Et af de største biogasanlæg i Europa

Tønder Biogas har været i drift siden december 2022 og er i øjeblikket ca. 25 % færdigbygget. Produktionen vil stige i takt med at anlægget udvides. Byggeriet af den resterende del af anlægget begynder hen over sommeren og forventes færdig i 2025.

Anlægget vil være i stand til at dække det årlige energiforbrug for ca. 20.000 husstande