Din rejse med Lundsby

Det kan være ensomt at gå forrest, også i den grønne omstilling, men når du gør det sammen med os, er du aldrig alene. Vi gør din grønne ambition til vores mission og rådgiver dig om alt fra idé til færdigt arbejde. Vi kan både regne og tegne, og når alt er på plads, sørger vi for, at din drøm materialiserer sig i et driftsklart biogasanlæg.

Bedst muligt output

Oppetid og output er afgørende for økonomien i dit anlæg. Derfor er anlægget tilpasset dine behov.

Din videnspartner

Vi er i tæt dialog med dig fra idé til færdigt projekt og sikker drift.

Robuste og driftssikre anlæg

Dit anlæg bliver bygget til både at kunne holde og kunne udvides i takt med udviklingen.

Turnkey-løsning

Du får et biogasanlæg, som er 100 % klar til at bidrage til den grønne energiforsyning.

Det helt grundlæggende

Vores værdier er vores fælles overordnede spilleregler. De sikrer, at vi holder retningen og ikke farer vild på vejen mod vores mål: At skabe vedvarende værdi for både kunder, klima og miljø.

Respekt
Vi bygger alt fra anlæg til relationer på respekt.

Løsningsorienteret
Vi kommer bedst i mål ved at have øjnene på bolden.

Tillid
Vi tror på hinanden.

Stolthed
Vi sætter en ære i at gøre en forskel.

quote

Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Lundsby, og den rådgivning vi har fået – både i forbindelse med at have fået foretaget analyser og bragt bakteriefloraen op i drift.

Jeppe Klug Madsen, DirektørVinkel Bioenergi

quote

Min nye tank kan jeg have tilbagebetalt på ca. 7 år. Det er jeg godt tilfreds med, når jeg nu ser på alle de positive sidegevinster, der er fundet hermed.

Knud Christensen, EjerViftrup Biogas P/S

quote

De sidste to år har vi ikke haft ret meget forbindelse til Lundsby, da vi selv har kunnet drifte anlægget. Oplæringen fra Lundsby har været rigtig god.

Michael Thomsen, DriftslederGrønhøj Biogas

quote

Opstarten af anlægget forløb, som det skulle og anlægget producerer i dag det gas vi har forventet med de råvarer vi har til rådighed. Vi er rigtig godt tilfreds med anlægget fra Lundsby.

Mads Niær Kristensen, Direktør og medejerGrauballegaard Biogas

quote

Hallen er bygget med en god højde, så lastbilerne, uden at svine for meget, kan læsse af i et aflukket miljø, hvor vi kan samle den dårlige lugt op. Så vi ikke generer vores naboer, hvilket har stor værdi for os.

Jeppe Klug Madsen, DirektørVinkel Bioenergi

quote

Efter opstart og idriftsættelse havde vi en tekniker fra Lundsby tilknyttet Outrup Biogas – teknikeren gav os gode muligheder for sparring og dialog, når vi oplevede problemer, tvivl om anlægget eller ønsker til anderledes programmering. Han stod klar til at hjælpe – også i weekender, aftener og nætter.

Jens Heilskov, DriftslederOutrup Biogas

quote

Fra projektets start har vi haft et rigtig godt samarbejde med Lundsby. De har været gode til at tilgodese vores ønsker – og så har de stået til rådighed, når vi har haft brug for hjælp, uanset om det har været weekend eller aftener, hvor anlægget har drillet.

Jesper Røn, DriftslederVestjysk Biogas

quote

I 2020 udvidede vi anlægget igen og etablerede samtidigt et opgraderingsanlæg, som gør, at vi kan producere biometan til Naturgasnettet.

Carsten Thesbjerg, DirektørOL Biogas ApS

quote

Nu får vi 8-10% mere biometan ud af den samme biomasse, og mine aftagere er langt mere tilfredse med den afgasset gylle, da flydelaget på deres lagertanke er langt mindre. En anden fordel er at den afgassede gylle er tyndere og har langt lettere ved at trænge ned i jorden på f.eks. græsmarker, som tidligere var et problem.

Knud Christensen, EjerViftrup Biogas P/S

quote

Som en del af processen afholdte vi møde med repræsentanter fra Lundsby hver uge – her udvekslede vi tanker og idéer om projektet. Det har været helt afgørende for os med en samarbejdspartner, hvor vi kunne være sikre på, at vores inputs blev hørt.

Peter Nissen, Repræsentant for ejerkredsenOutrup Biogas

quote

Anlægget er bygget specielt op i forhold til hvad man ser rundt omkring. Vi har valgt en løsning, hvor vi har en DCB-kran. Det giver en stor fleksibilitet, fordi vi sender en stor mængde tørstof igennem anlægget hver dag.

Jeppe Klug Madsen, DirektørVinkel Bioenergi

quote

Lundsby har i opstartsfasen været tilknyttet anlægget og hjulpet med at sikre den rette opstart. Lundsby sørgede også for at få lavet en god introduktion for vores medarbejderne, der skal passe anlægget i dagligdagen.

Mads Niær Kristensen, Direktør og medejerGrauballegaard Biogas

quote

På under 4 timer kan vi producere det energibehov, som et almindeligt parcelhus forbruger for på et helt år.

Boe Madsen, Medejer Madsen Bioenergi

quote

Lundsby byggede i 2015 et biogasanlæg hos mig, således jeg kunne levere biometan til Spjald Fjernvarmeværk. Anlægget har været nem at drifte, og jeg har lavet mere gas, end først forventet.

Knud Christensen, EjerViftrup Biogas P/S

quote

I 2017 besluttede vi at udbygge biogasanlægget til at kunne håndtere faste biomasser. Udbygningen blev lagt i hænderne på Lundsby, som etablerede et indfødningssystem, som gør at vi nu kan tilføre dybstrøelse, halm og andre 2. generationsafgrøder.

Carsten Thesbjerg, Direktør OL Biogas ApS

quote

Anlægget er bygget af Lundsby, og i den forbindelse havde vi en tekniker tilknyttet et halvt år efter, som skulle lære os at drifte anlægget. Det var en mand vi kunne få fat på døgnet rundt. Han kunne svare på alle vores spørgsmål og hjælpe os.

Michael Thomsen, DriftslederGrønhøj Biogas

quote

Vores samarbejde med Lundsby har fungeret rigtig godt. Lundsby har været gode til at sørge for den rette træning af vores medarbejdere.

Jens Heilskov, Driftsleder Outrup Biogas

quote

Lundsby har sikret, at vi har fået det biogasanlæg vi har behov for til håndtering af de biomasser vi har til rådighed.

Mads Niær Kristensen, Direktør og medejerGrauballegaard Biogas

quote

Vi forventer at kunne producere 5-6.000 m³ gas i timen på anlægget. Lige nu ligger vi på ca. 100.000 i døgnet, som vi i ejerkredsen er meget stolte af.

Jeppe Klug Madsen, DirektørVinkel Bioenergi

quote

Samarbejdet med Lundsby har fungeret godt. Som samarbejdspartner har Lundsby været gode til at skabe tryghed for vores personale i henhold til at kunne drifte anlægget på egen hånd efter indføringsprocessen.

Jens Heilskov, DriftslederOutrup Biogas

quote

Jeg kom til Outrup få måneder før idriftsættelsen af anlægget, og på den måde fik jeg ret hurtigt indsigt i de forskellige ting og blev klædt godt på til at overtage driften efterfølgende.

Jens Heilskov, DriftslederOutrup Biogas

quote

Jeg erfarede, at med den store mængde tørstof i form af halm, dybstrøelse og frøgræshalm, som blev tilsat anlægget, havde jeg en meget høj TS i den afgassede gylle. Derfor besluttede jeg i 2019 at etablere endnu en efterafgasningstank på 4.600 m³, hermed fik jeg forlænget min opholdstid.

Knud Christensen, EjerViftrup Biogas P/S

quote

Anlægget er bygget til at kunne producere 1650 kubikmeter rågas i timen. I dag – to år efter idriftsættelse – producerer vi en smule mere end 1650 kubikmeter rågas i timen, og det er vi meget tilfredse med.

Jens Heilskov, DriftslederOutrup Biogas

quote

Hvis vi har haft nogle ønsker om noget, der skulle gøres anderledes, har vi kunnet få det løst rigtig hurtigt.

Jesper Røn, DriftslederVestjysk Biogas

Sådan arbejder vi

Din rejse med Lundsby tager udgangspunkt i din idé. Når du ønsker at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling ved at udnytte biomasse fra landbrug, husholdninger, industri eller andet, hjælper vi dig med at få enderne til at mødes og gøre idéen til virkelighed.

Vi lytter til dine ønsker og forventninger og parrer dem med vores viden og erfaringer fra mere end 25 års udvikling af biogasanlæg. Den tætte dialog er fundamentet for hele dit samarbejde med Lundsby. Det gælder også, når dit anlæg er afleveret og sat i drift. Vi tror på, at verden har brug for både vedvarende energi og vedvarende relationer.

Her bidrager biogas til den grønne omstilling

Kundefortællinger

Apropos samarbejde, så skal du selvfølgelig ikke nøjes med den ene side af sagen. Kast et blik på nogle af de mange anlæg, vi allerede har bygget og sat i drift, og hør fra nogle af vores ambitiøse kunder. Vores anlæg er altid udviklet og tilpasset dine specifikke behov, uanset hvilken type og mængde af organisk affald du ønsker at omdanne til grøn energi.

Götene Biogas

Götene Biogas

Lundsby bygger lige nu et biogasanlæg for Gasum i Götene, Sverige, der sættes i drift i starten af 2025. Anlægget kommer til at kunne dække energiforbruget til varme og el for ca. 6.000 husstande årligt, eller forbruget for cirka 15.000 personbiler, der kører 15.000...

Tønder Biogas

Tønder Biogas

Ved fuld kapacitet bliver biogasanlægget et af de største anlæg i Europa. Biogasanlægget vil årligt håndtere cirka 900.000 tons grønt bæredygtigt råmateriale og producere cirka 40.000.000 Nm³ biometan.Biogasanlæg med opgradering til biometanTønder, Danmark40.000.000...

Lyst til at vide mere?

Ethvert godt samarbejde begynder med en samtale. Er du klar til at bidrage aktivt til den grønne omstilling? Og har du lyst til at vide mere om, hvordan Lundsby kan hjælpe med at gøre idé til virkelighed og få enderne til at mødes? Så skriv eller ring. Vi glæder os til at tale med dig.