OL Biogas

OL Biogas er oprindeligt bygget som et Green Farm Energy anlæg. I 2017 udbyggede Lundsby anlægget til at kunne håndtere faste biomasser. Udbygningen indebar etableringen af et indfødningssystem, som gjorde det muligt at kunne tilføre dybstrøelse, halm og andre 2. generationsafgrøder til anlægget.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering til biometan

STED

Hadsten, Danmark

ÅRSPRODUKTION

5.000.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2015

Et forbedret biogasanlæg

I 2020 blev anlægget endnu engang udvidet og fik i samme ombæring tilføjet en opgradering af biogas til naturgas. Biogasanlægget er forbundet via en ca. 9 km lang rørledning til nærmeste tilslutningspunkt til naturgasnettet. Anlægget forventes at producere omkring 5 millioner m³ naturgas svarende til det årlige opvarmningsbehov for ca. 3.000 parcelhuse.

Vi kan også konstatere, at den ”nemme” type biomasse, som glycerin og lignende produkter, efterhånden er steget så meget i pris, at det ikke giver mening at tilsætte dem i anlægget. Derfor vil det give mening at få mere gas ud af den svært nedbrydelige, men billige biomasse. Vi planlægger derfor også at udvide anlægget med en efterlagertank for at forlænge opholdstiden. Derfor har vi henvendt os til Lundsby for at få deres bud på, hvordan dette kan gøres nemmest og billigst.

Carsten Thesbjerg, Direktør
OL Biogas