Fra FN’s Verdensmål til Vores Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål er skabt for at sikre en bæredygtig verden for fremtidige generationer. Her spiller en driftssikker og klimaneutral energiforsyning en afgørende rolle, og derfor arbejder Lundsby naturligvis for at fremme FN’s Verdensmål. De er nemlig også vores. 

Vi er stolte af at bidrage

Lundsby arbejder målrettet for at fremme Verdensmålene 6, 7 og 12, der handler om Rent vand og sanitet, Bæredygtig energi og Ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmål 6:
RENT VAND OG SANITET

Verdensmålets mission er, at alle mennesker i verden har adgang til sikkert og billigt drikkevand inden 2030. Derudover fokuserer målet på at forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer.

Lundsby leverer grøn afgasset gødning, som bidrager til målet om en forbedret vandkvalitet ved at reducere forureningen af vores drikkevand. Når landmændene anvender afgasset biomasse som gødning på markerne i stedet for den traditionelle ubehandlede gødning, mindskes kvælstofudvaskningen til vandmiljøet.

Verdensmål 7:
BÆREDYGTIG ENERGI

Verdensmålet skal sikre alle adgang til bæredygtig, moderne og pålidelig energiforsyning til en overkommelig pris inden 2030. Derudover foreskriver målet, at andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges betragteligt.

Lundsby omsætter mange tusinde tons biomasse til grøn og CO²-neutral gas på den mest effektive måde ved at projektere og bygge komplette turnkey-biogasanlæg. Gennem opgraderingsløsninger til biogasanlæg muliggør vi levering af biometan til naturgasnettet, hvilket sikrer flere mennesker en pålidelig og grøn energiforsyning.

Verdensmål 12:
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmålet fokuserer på at skabe løsninger, der kan reducere vores aftryk på naturen ved at ændre måden, vi producerer og bruger vores varer og ressourcer på. Målet har som ambition, at det globale madspild skal halveres inden 2030 og dikterer samtidig, at håndtering af affald skal foregå på en miljømæssigt forsvarlig måde, så affaldets udledning i luft, vand og jord reduceres.

Biogas produceres af husdyrgødning, rester fra industriens fødevareproduktion og øvrigt bioaffald fra de enkelte husstande. Gennem produktionen af biogas upcycler og udnytter vi derved materialer, som ellers var gået til spilde og havde udgjort et konkret affaldsproblem for samfundet og klimaet.

Lyst til at vide mere?

Ethvert godt samarbejde begynder med en samtale. Er du klar til at bidrage aktivt til den grønne omstilling? Og har du lyst til at vide mere om, hvordan Lundsby kan hjælpe med at gøre idé til virkelighed og få enderne til at mødes? Så skriv eller ring. Vi glæder os til at tale med dig.