Fordi vi vil gøre vores blå planet til et grønnere sted

Biogas kan være med til at lukke hullet i den grønne energiforsyning. For når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, er der brug for et bæredygtigt alternativ, der kan få enderne til at mødes. Det er biogas. Og det er præcis, hvad vi arbejder for.

Biogas-processen

Biogasproduktion udnytter den methan, der er i det organiske materiale. Methan kan bruges i stedet for naturgas og er i øvrigt den billigste måde at reducere udledning af drivhusgasser fra landbruget. Og så er afgasset husdyrgødning endda mere effektiv og mindre skadelig for vandmiljøet end ubehandlet gødning.

En effektiv proces
I biogasprocessen omdannes organisk affald til grøn energi ved at udnytte drivhusgasserne methan og lattergas, som er op til 35 gange mere skadelige end CO². Methanen kan sendes direkte ud i gasnettet i stedet for naturgas, og det afgassede organiske materiale kan bruges som gødning på markerne.

Derfor er biogas godt for miljø og klima

Biogas er en vedvarende og CO²-neutral energiform. I modsætning til kul, olie og naturgas frigøres der nemlig ikke fossilt bundet kulstof ved afbrænding af biogas. Samtidig opsamles og udnyttes metan og lattergas, som er særdeles kraftige drivhusgasser. De gasser opstår, når husdyrgødning spredes på marken uden først at have været behandlet i et biogasanlæg. Derfor er produktion af biogas den billigste løsning til reduktion af drivhusgasemissionen fra landbruget.

En anden vigtig miljøfordel ved biogas er, at afgasset husdyrgødning har en større virkningsgrad af kvælstof på planterne end ubehandlet husdyrgødning. Det betyder, at planterne lettere kan optage næringsstofferne i den afgassede husdyrgødning, og derfor medfører biogasproduktion også mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet.

Her bidrager biogas til den grønne omstilling

Kundefortællinger

Her kan du se nærmere på nogle af de Lundsby-biogasanlæg, der bidrager til den grønne omstilling. Vores anlæg er altid udviklet og tilpasset dine specifikke behov, uanset hvilken type og mængde af organisk affald du ønsker at omdanne til grøn energi.

Götene Biogas

Götene Biogas

Lundsby bygger lige nu et biogasanlæg for Gasum i Götene, Sverige, der sættes i drift i starten af 2025. Anlægget kommer til at kunne dække energiforbruget til varme og el for ca. 6.000 husstande årligt, eller forbruget for cirka 15.000 personbiler, der kører 15.000...

Tønder Biogas

Tønder Biogas

Ved fuld kapacitet bliver biogasanlægget et af de største anlæg i Europa. Biogasanlægget vil årligt håndtere cirka 900.000 tons grønt bæredygtigt råmateriale og producere cirka 40.000.000 Nm³ biometan.Biogasanlæg med opgradering til biometanTønder, Danmark40.000.000...

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi er bygget til at håndtere 430.000 tons biomasse om året og leverer biometan til omkring 25.000 husstande om året. Anlægget er derfor et af de største biogasanlæg i Danmark.Biogasanlæg med opgradering til biometanHøjslev, Danmark52.000.000 Nm³...

Lyst til at vide mere?

Ethvert godt samarbejde begynder med en samtale. Er du klar til at bidrage aktivt til den grønne omstilling? Og har du lyst til at vide mere om, hvordan Lundsby kan hjælpe med at gøre idé til virkelighed og få enderne til at mødes? Så skriv eller ring. Vi glæder os til at tale med dig.