Fra navn til gavn

Lundsby Renewable Solutions er mere end et navn. Det er vores løfte om, sammen med dig, at få enderne i den grønne omstilling til at mødes og bidrage til en fremtid, hvor flere kan leve grønnere på vores blå planet. En fremtid, hvor vi sammen omsætter naturlige ressourcer til bæredygtig energi. Og den fremtid … er nu!

Vi hjælper visionære virksomheder, organisationer og samfund med at slutte ringen og sikre en stabil og klimavenlig energiforsyning. Vi gør det, fordi det er nødvendigt, og fordi det kan betale sig. Og vi gør det sammen.

Biogas får enderne til at mødes

Biogas er afgørende for at sikre den grønne omstilling og fremtidens forsyningssikkerhed. Sammen med energi fra sol, vind og vand kan biogas lukke hullet mellem virkeligheden og ambitionerne om et Danmark, der kører på 100 % grøn energi. For når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser, træder biogasproduktionen til og får energiforsyningen til at hænge sammen.

BEDST MULIGT OUTPUT

Individuelt tilpassede løsninger med kvalitet og erfaring.

VIDENSPARTNER

Tæt dialog med kunden før, under og efter.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT ANLÆG

Simpel og fleksibel fremgangsmåde.

TURNKEY-LØSNING

Fra design, byggetilladelse og opførelse til idriftsættelse.

Gør vores viden til din forretning

Når du ønsker at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling ved at udnytte biomasse fra landbrug, husholdninger, industri eller andet, hjælper vi dig med at få enderne til at mødes og gøre idéen til virkelighed. Lundsby har mere end 25 års erfaring med at udvikle og levere effektive biogasanlæg.

Det må gerne betale sig at gøre det rigtige, og der er intet i vejen med at gøre grøn omstilling til god forretning. Vi hjælper dig med at sikre økonomien ved at levere et effektivt og driftssikkert biogasanlæg, der kan justeres og udvides i takt med, at nye muligheder for at omdanne organisk affald til grøn energi opstår.

Høj driftssikkerhed = høj forsyningssikkerhed

Driftssikkerheden på dit anlæg er afgørende for både sund økonomi og høj forsyningssikkerhed. Lundsby leverer et driftssikkert anlæg til dig og hjælper også med at få anlægget godt og sikkert i drift. Det gode samarbejde med både kunder og partnere gør, at vi holder vores viden opdateret, så vi hele tiden kan udvikle og optimere vores løsninger. Til gavn for dig, din økonomi og den grønne omstilling.

Her bidrager biogas til den grønne omstilling

Kundefortællinger

Apropos kunder og mere end 25 års erfaring, så behøver du ikke at nøjes med vores ord. Kast i stedet et blik på nogle af de mange anlæg, vi allerede har bygget og sat i drift, og hør fra nogle af vores ambitiøse kunder. Vores anlæg er altid udviklet og tilpasset dine specifikke behov, uanset hvilken type og mængde af organisk affald du ønsker at omdanne til grøn energi.

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi er bygget til at håndtere 430.000 tons biomasse om året og leverer biometan til omkring 25.000 husstande om året. Anlægget er derfor et af de største biogasanlæg i Danmark.Biogasanlæg med opgradering til biometanHøjslev, Danmark52.000.000 Nm³...

Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas håndterer ca. 275.000 tons biomasse årligt og leverer biometan svarende til forbruget i ca. 18.000 husstande om året. 2022 er året hvor de er i gang med en udvidelse til at kunne håndtere ca. 500.000 tons biomasse om året.Biogasanlæg med...

Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas

Lundsby idriftsatte i juli 2021 Grauballegaard Biogas. Biogasanlægget er placeret i Lemming nord for Silkeborg. I dette områder er der et godt opland for levering af biomasser fra landbruget. Ejer af Grauballegaard og medejer af Grauballegaard Biogas, Mads Niær...

Så meget biomethan leverer et af vores største anlæg til gasnettet hver time

Her kan du følge med i, hvor meget bionaturgas et af vores største anlæg leverer til naturgasnettet. Du kan også følge med i, hvor meget CO² det sparer i forhold til almindelig naturgas, og hvor mange husstande der dermed kan opvarmes med grøn energi.

TONS BIOMASSE/TIMEN

NM³ BIOMETAN PRODUCERET/TIMEN

TONS CO²-E FORTRÆNGNING/TIMEN

ANTAL PARCELHUSES ÅRLIGE OPVARMNINGSBEHOV DÆKKET/TIMEN

Følg med for fremtiden

Har du lyst til at følge med i udviklingen af både biogasanlæg, grøn omstilling og Lundsby? Så hop ind på LinkedIn og følg os der. Det kan, også, betale sig.

Lyst til at vide mere?

Ethvert godt samarbejde begynder med en samtale. Er du klar til at bidrage aktivt til den grønne omstilling? Og har du lyst til at vide mere om, hvordan Lundsby kan hjælpe med at gøre idé til virkelighed og få enderne til at mødes? Så skriv eller ring. Vi glæder os til at tale med dig.