Individuelle behov kræver individuelle løsninger

Der findes ikke to biogasanlæg, som er fuldstændig ens. Derfor er dine specifikke krav til kapaciteten og det organiske materiale, du ønsker at omdanne til biogas, styrende for processen med Lundsby. Sammen med dig udvikler vi det anlæg, du har brug for og drømmer om. For det er vi vant til.

Individuelle løsninger er standard

Uanset om du ønsker at udnytte biomasse fra landbrug, husholdninger, industri eller andet, er vi klar til at hjælpe. Lundsby har gennem mere end 25 år opbygget erfaring med udvikling og opførelse af biogasanlæg med vidt forskellige kapaciteter og specifikationer.

Derfor er individuelle løsninger det eneste, der er standard hos os. Vi udnytter naturligvis den årelange viden og erfaring, vi har opbygget med udvikling af biogasanlæg, så du skal ikke være bange for, at vi starter helt fra bunden hver gang. Men vi lytter først og fremmest til dig, dine krav og dine ambitioner, og så giver vi dig den kvalificerede sparring. Det leder til den helt rigtige løsning og det helt rigtige anlæg – for dig.

Turnkey-løsninger er også standard

Uanset hvilken individuel løsning, vi skaber sammen med dig, er der nogle elementer, der altid er standard. Den gode dialog, den høje kvalitet og et robust og driftssikkert anlæg. Og ikke mindst et turnkey-anlæg, der er klar til drift i det øjeblik, du får nøglen.

Vi gør arbejdet helt færdigt. Og vi bliver også hængende bagefter for at sikre, at du får sat anlægget godt og sikkert i drift. Først når din driftsleder og hans personale er trygge ved både processerne og teknikken, slipper vi tøjlerne. Men det betyder ikke, at vi lader jer i stikken. Vores 24/7 support er nemlig også standard, og vi er selvfølgelig også altid klar til at hjælpe, hvis dit anlæg skal udvides eller tilpasses nye typer af organisk materiale.

quote

Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Lundsby, og den rådgivning vi har fået – både i forbindelse med at have fået foretaget analyser og bragt bakteriefloraen op i drift.

Jeppe Klug Madsen, DirektørVinkel Bioenergi

quote

Min nye tank kan jeg have tilbagebetalt på ca. 7 år. Det er jeg godt tilfreds med, når jeg nu ser på alle de positive sidegevinster, der er fundet hermed.

Knud Christensen, EjerViftrup Biogas P/S

quote

De sidste to år har vi ikke haft ret meget forbindelse til Lundsby, da vi selv har kunnet drifte anlægget. Oplæringen fra Lundsby har været rigtig god.

Michael Thomsen, DriftslederGrønhøj Biogas

quote

Opstarten af anlægget forløb, som det skulle og anlægget producerer i dag det gas vi har forventet med de råvarer vi har til rådighed. Vi er rigtig godt tilfreds med anlægget fra Lundsby.

Mads Niær Kristensen, Direktør og medejerGrauballegaard Biogas

quote

Hallen er bygget med en god højde, så lastbilerne, uden at svine for meget, kan læsse af i et aflukket miljø, hvor vi kan samle den dårlige lugt op. Så vi ikke generer vores naboer, hvilket har stor værdi for os.

Jeppe Klug Madsen, DirektørVinkel Bioenergi

quote

Efter opstart og idriftsættelse havde vi en tekniker fra Lundsby tilknyttet Outrup Biogas – teknikeren gav os gode muligheder for sparring og dialog, når vi oplevede problemer, tvivl om anlægget eller ønsker til anderledes programmering. Han stod klar til at hjælpe – også i weekender, aftener og nætter.

Jens Heilskov, DriftslederOutrup Biogas

quote

Fra projektets start har vi haft et rigtig godt samarbejde med Lundsby. De har været gode til at tilgodese vores ønsker – og så har de stået til rådighed, når vi har haft brug for hjælp, uanset om det har været weekend eller aftener, hvor anlægget har drillet.

Jesper Røn, DriftslederVestjysk Biogas

quote

I 2020 udvidede vi anlægget igen og etablerede samtidigt et opgraderingsanlæg, som gør, at vi kan producere biometan til Naturgasnettet.

Carsten Thesbjerg, DirektørOL Biogas ApS

quote

Nu får vi 8-10% mere biometan ud af den samme biomasse, og mine aftagere er langt mere tilfredse med den afgasset gylle, da flydelaget på deres lagertanke er langt mindre. En anden fordel er at den afgassede gylle er tyndere og har langt lettere ved at trænge ned i jorden på f.eks. græsmarker, som tidligere var et problem.

Knud Christensen, EjerViftrup Biogas P/S

quote

Som en del af processen afholdte vi møde med repræsentanter fra Lundsby hver uge – her udvekslede vi tanker og idéer om projektet. Det har været helt afgørende for os med en samarbejdspartner, hvor vi kunne være sikre på, at vores inputs blev hørt.

Peter Nissen, Repræsentant for ejerkredsenOutrup Biogas

quote

Anlægget er bygget specielt op i forhold til hvad man ser rundt omkring. Vi har valgt en løsning, hvor vi har en DCB-kran. Det giver en stor fleksibilitet, fordi vi sender en stor mængde tørstof igennem anlægget hver dag.

Jeppe Klug Madsen, DirektørVinkel Bioenergi

quote

Lundsby har i opstartsfasen været tilknyttet anlægget og hjulpet med at sikre den rette opstart. Lundsby sørgede også for at få lavet en god introduktion for vores medarbejderne, der skal passe anlægget i dagligdagen.

Mads Niær Kristensen, Direktør og medejerGrauballegaard Biogas

quote

På under 4 timer kan vi producere det energibehov, som et almindeligt parcelhus forbruger for på et helt år.

Boe Madsen, Medejer Madsen Bioenergi

quote

Lundsby byggede i 2015 et biogasanlæg hos mig, således jeg kunne levere biometan til Spjald Fjernvarmeværk. Anlægget har været nem at drifte, og jeg har lavet mere gas, end først forventet.

Knud Christensen, EjerViftrup Biogas P/S

quote

I 2017 besluttede vi at udbygge biogasanlægget til at kunne håndtere faste biomasser. Udbygningen blev lagt i hænderne på Lundsby, som etablerede et indfødningssystem, som gør at vi nu kan tilføre dybstrøelse, halm og andre 2. generationsafgrøder.

Carsten Thesbjerg, Direktør OL Biogas ApS

quote

Anlægget er bygget af Lundsby, og i den forbindelse havde vi en tekniker tilknyttet et halvt år efter, som skulle lære os at drifte anlægget. Det var en mand vi kunne få fat på døgnet rundt. Han kunne svare på alle vores spørgsmål og hjælpe os.

Michael Thomsen, DriftslederGrønhøj Biogas

quote

Vores samarbejde med Lundsby har fungeret rigtig godt. Lundsby har været gode til at sørge for den rette træning af vores medarbejdere.

Jens Heilskov, Driftsleder Outrup Biogas

quote

Lundsby har sikret, at vi har fået det biogasanlæg vi har behov for til håndtering af de biomasser vi har til rådighed.

Mads Niær Kristensen, Direktør og medejerGrauballegaard Biogas

quote

Vi forventer at kunne producere 5-6.000 m³ gas i timen på anlægget. Lige nu ligger vi på ca. 100.000 i døgnet, som vi i ejerkredsen er meget stolte af.

Jeppe Klug Madsen, DirektørVinkel Bioenergi

quote

Samarbejdet med Lundsby har fungeret godt. Som samarbejdspartner har Lundsby været gode til at skabe tryghed for vores personale i henhold til at kunne drifte anlægget på egen hånd efter indføringsprocessen.

Jens Heilskov, DriftslederOutrup Biogas

quote

Jeg kom til Outrup få måneder før idriftsættelsen af anlægget, og på den måde fik jeg ret hurtigt indsigt i de forskellige ting og blev klædt godt på til at overtage driften efterfølgende.

Jens Heilskov, DriftslederOutrup Biogas

quote

Jeg erfarede, at med den store mængde tørstof i form af halm, dybstrøelse og frøgræshalm, som blev tilsat anlægget, havde jeg en meget høj TS i den afgassede gylle. Derfor besluttede jeg i 2019 at etablere endnu en efterafgasningstank på 4.600 m³, hermed fik jeg forlænget min opholdstid.

Knud Christensen, EjerViftrup Biogas P/S

quote

Anlægget er bygget til at kunne producere 1650 kubikmeter rågas i timen. I dag – to år efter idriftsættelse – producerer vi en smule mere end 1650 kubikmeter rågas i timen, og det er vi meget tilfredse med.

Jens Heilskov, DriftslederOutrup Biogas

quote

Hvis vi har haft nogle ønsker om noget, der skulle gøres anderledes, har vi kunnet få det løst rigtig hurtigt.

Jesper Røn, DriftslederVestjysk Biogas

Når du har brug for at komme videre

Selvom din individuelle løsning i sagens natur er udviklet specifikt til dig og dine behov, er den ikke dermed statisk. Alle Lundsbys biogasanlæg er skabt til at kunne opgraderes, udvides og modificeres i takt med at dine muligheder og behov ændrer sig. 

Måske får du nye muligheder for at omdanne andre typer af organisk materiale til biogas. Måske vækker dit anlæg så stor interesse i lokalområdet, at andre ønsker at være med og levere til det. Måske er der gradvist flere, der gerne vil aftage den grønne energi, du producerer på anlægget. Så er det heldigt, at fleksibiliteten også er standard, når du har valgt et anlæg fra Lundsby.

Her bidrager biogas til den grønne omstilling

Kundefortællinger

Apropos individuelle løsninger kan du her se nærmere på nogle af de mange forskellige anlæg, vi allerede har bygget og sat i drift. Vores anlæg er altid udviklet og tilpasset dine specifikke behov, uanset hvilken type og mængde af organisk affald du ønsker at omdanne til grøn energi.

Götene Biogas

Götene Biogas

Lundsby bygger lige nu et biogasanlæg for Gasum i Götene, Sverige, der sættes i drift i starten af 2025. Anlægget kommer til at kunne dække energiforbruget til varme og el for ca. 6.000 husstande årligt, eller forbruget for cirka 15.000 personbiler, der kører 15.000...

Tønder Biogas

Tønder Biogas

Ved fuld kapacitet bliver biogasanlægget et af de største anlæg i Europa. Biogasanlægget vil årligt håndtere cirka 900.000 tons grønt bæredygtigt råmateriale og producere cirka 40.000.000 Nm³ biometan.Biogasanlæg med opgradering til biometanTønder, Danmark40.000.000...

Lyst til at vide mere?

Ethvert godt samarbejde begynder med en samtale. Er du klar til at bidrage aktivt til den grønne omstilling? Og har du lyst til at vide mere om, hvordan Lundsby kan hjælpe med at gøre idé til virkelighed og få enderne til at mødes? Så skriv eller ring. Vi glæder os til at tale med dig.