Undersøgelser viser, at en stor andel af de danske biogasanlæg potentielt lækker metangas på forskellige lokationer af anlægget. Metanudslip kan have en negativ indvirkning på miljøet og ligeledes en negativ indvirkning på indtjeningen. Samtidig er der i forbindelse...

læs mere