Whistleblowerordning for Lundsby Renewable Solutions A/S

Whistleblowerordningen er tiltænkt situationer, hvor en potentiel whistleblower ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kommunikationsveje, herunder ved frygt for at blive mødt med sanktioner eller repressalier, samt situationer, hvor den potentielle whistleblower allerede har forsøgt at henvende sig via de almindelige kommunikationsveje, uden at dette har medført, at observationen er blevet håndteret og/eller taget hånd om.