Grønhøj Bioenergi

Grønhøj Bioenergi er bygget til at håndtere 130.000 tons biomasse pr. år. Bygherren er blevet specialiseret i af finde billige biomasser, der kan omsættes til metan. Herunder kornafrens, affaldsgulerødder, hønsemøg, kartoffelpulp m.v.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering til biometan

STED

Grønhøj, Danmark

ÅRSPRODUKTION

7.000.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2017

Et dynamisk biogasanlæg i vækst

Til de stærkt lugtende biomasser er der etableret en hal, hvor luften suges ud gennem et biofilter og derved renses for lugt og kvælstof.

Et separationsanlæg er installeret for at kunne medvirke til bortskaffelse af fosfor. Med et separationsanlæg kan den afgassede biomasse “designes” til at matche det behov, som modtageren har.

Ejernes evne til at finde spændende biomasse har sat biogasanlægget på prøve. Denne test har på ingen måde skuffet ejerne. Anlægget producerer 20 % mere end forventet.

Vi havde en tekniker tilknyttet anlægget i et halvt år, som skulle lære os at køre med anlægget. Det har han har klaret rigtig godt. Det var en mand, som vi kunne få fat i døgnet rundt og han kunne svare på alle vores spørgsmål og hjælpe os igennem alle de problemer, som vi havde.

Michael Thomsen, driftsleder
Grønhøj Bioenergi