Grauballegaard Biogas

Lundsby idriftsatte i juli 2021 Grauballegaard Biogas. Biogasanlægget er placeret i Lemming nord for Silkeborg. I dette områder er der et godt opland for levering af biomasser fra landbruget. Ejer af Grauballegaard og medejer af Grauballegaard Biogas, Mads Niær Kristensen, kommer selv til at bidrage med en stor andel af biomasserne til anlægget.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering til biometan

STED

Lemming, Danmark

ÅRSPRODUKTION

6.000.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2021

Robust og driftsikker

Biogasanlægget er bygget til at håndtere 89.000 tons biomasse årligt, hvilket giver en årlig produktion på 6.000.000 Nm³ biometan. Anlægget håndterer biomasser som græs, majs, dybstrøelse og gylle.

Den årlige produktion på 6.000.000 Nm³ biometan svarer til et varmeforbrug for cirka 3.500 husstande.

Lundsby har sikret, at vi har fået det biogasanlæg vi har behov for til håndtering af de biomasser vi har til rådighed.

Mads Niær Kristensen, Direktør og medejer
Grauballegaard Biogas