Götene Biogas

Lundsby bygger lige nu et biogasanlæg for Gasum i Götene, Sverige, der sættes i drift i starten af 2025. Anlægget kommer til at kunne dække energiforbruget til varme og el for ca. 6.000 husstande årligt, eller forbruget for cirka 15.000 personbiler, der kører 15.000 km årligt.

PROJEKT

Biogasanlæg med opgradering af biometan og LBG

STED

Götene, Sverige

ÅRSPRODUKTION

120 gigawatt timer (GWh) flydende biogas (LBG)

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2025

Fra gødning til biogas

Götene-anlægget er designet til at håndtere organisk biomasse, som primært vil være fra de lokale gårde. Når anlægget står færdigt, kan det håndtere omkring 430.000 tons biomasse om året, svarende til 120 gigawatttimer (GWh) leveret i flydende form (LBG).

LBG er den ideelle energikilde,  og kan direkte anvendes som brændstof til tunge transportkøretøjer såvel som skibe osv.