Götene Biogas

Götene Biogas Lundsby bygger lige nu et biogasanlæg for Gasum i Götene, Sverige, der sættes i drift i starten af 2025. Anlægget kommer til at kunne dække energiforbruget til varme og el for ca. 6.000 husstande årligt, eller forbruget for cirka 15.000 personbiler, der...

Tønder Biogas

Tønder Biogas Ved fuld kapacitet bliver biogasanlægget et af de største anlæg i Europa. Biogasanlægget vil årligt håndtere cirka 930.000 tons grønt bæredygtigt råmateriale og producere cirka 40.000.000 Nm³ biometan. Dette svarer til ca. 440 GWh om året. PROJEKT...

Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi Vinkel Bioenergi er bygget til at håndtere 430.000 tons biomasse om året og leverer biometan til omkring 25.000 husstande om året. Anlægget er derfor et af de største biogasanlæg i Danmark. PROJEKT Biogasanlæg med opgradering til biometan STED...

Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas Vesthimmerland Biogas håndterer ca. 275.000 tons biomasse årligt og leverer biometan svarende til forbruget i ca. 18.000 husstande om året. 2022 er året hvor de er i gang med en udvidelse til at kunne håndtere ca. 500.000 tons biomasse om året....

Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas Lundsby idriftsatte i juli 2021 Grauballegaard Biogas. Biogasanlægget er placeret i Lemming nord for Silkeborg. I dette områder er der et godt opland for levering af biomasser fra landbruget. Ejer af Grauballegaard og medejer af Grauballegaard...

Vestjysk Biogas

Vestjysk Biogas Ambitionen hos Vestjysk Biogas var at bygge et anlæg tilpasset landskabets omgivelser, især i højden. På den måde ville anlægget ikke ødelægge områdets smukke omgivelser. PROJEKT Biogasanlæg med membranopgradering til biometan STED Borris, Danmark...